Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Företagskommunikation

Företagskommunikation är motorn i att bygga bilden av ett varumärke, att nå ut brett och skapa nya relationer till omvärlden. Internt bidrar kommunikation till att skapa en effektiv verksamhet och motivera medarbetarna. Greatness PR erbjuder spetskompetens inom både intern och extern företagskommunikation.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se

Nyheter & Pressmeddelanden

Allt som händer i er värld är nyheter värda att berätta, omvärlden har förväntningar på att alla företag och organisationer ska berätta vad som händer på ett intressant sätt. Greatness PR hjälper er att rätt värdera nyheter, skapa lockande vinklar och innehåll, och distribuera så att nyheten når avsedda målgrupper.

Internkommunikation

Internkommunikation skapar en effektiv verksamhet som kan prestera önskvärda resultat. Även om det är ett område som prioriteras vill medarbetare ofta ha mer internkommunikation både från ledning och chefer, och mellan avdelningar eller arbetslag.

Employer Branding

Vem vill jobba hos er? Varför ska de vilja det? Employer Branding-kommunikation skapar intresse för er som arbetsgivare. Dessutom är det en viktig komponent i att bygga ett starkt varumärke.

Omvärldsbevakning

Att vara à jour med omvärlden är viktigt för alla organisationer, men det är resurskrävande. Greatness PR har gedigen erfarenhet av olika bevakningssystem, djuplodande research och att göra analyser samt rapporter efter olika önskemål.

Medierelationer

En del av att paketera och nå ut med budskap är att göra er intressanta för redaktionella medier. Vi vet hur nyhetsredaktioner arbetar och nyheter skapas. Vi hjälper er med allt från att hitta rätt medier att uppvakta till att skriva och pitcha nyhetsvinklar som väcker nyfikenhet.

Informationskampanj

Genom att använda olika kampanjmetoder som samverkar ser vi till att era budskap kan nå rätt målgrupper och prioriterade nyckelpersoner under en begränsad tid.

Medieträning

Att bli intervjuad av medier i skarpt läge ökar stressnivån betydligt samtidigt som felmarginalerna minimeras. Att samtidigt kunna få fram de budskap som är viktiga för er kräver övning och förberedelse. Vi erbjuder medie- och budskapsträning både individuellt och i grupp.

Kriskommunikation

Kriser ska aldrig hända, men om det mot förmodan inträffar är kommunikationsfunktionen den som belastas mest. Det går inte att vara redo för alla scenarion, men med hjälp av beredskap, träning och planering går kriser att arbeta med på ett konstruktivt sätt. Skulle krisen inträffa kommer ni att kunna ta kontroll.