Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Samhällsengagemang – Rätt position i samhället

På en konkurrensutsatt marknad är uppriktiga samhällsengagemang det som hjälper både kunder, kompetens och omvärld att bilda en uppfattning av verksamheten. Greatness PR paketerar ert samhällsengagemang och gör det synligt för alla.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila Sara Hadgu på sara.hadgu@greatness.se

Almedalen

Almedalsveckan är Sveriges största samhällspolitiska arena där beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor och politiska partier samlas varje år. På denna arena erbjuder vi allt från introduktioner till stora event.

 • Seminarier, rundabordssamtal och mingel
 • Introduktioner och personliga program.
 • Panelplaceringar

Greatness PR har hjälpt uppdragsgivare att nå fram med budskap under Almedalsveckan i över tio år och kan hjälpa er hitta rätt på oavsett vilken ambitionsnivå ni har. Läs mer om vad vi kan hjälpa er med i Almedalen.

Opinionsbildning

Vi identifierar målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den samhällspolitiska arenan.

 • Analys av det politiska läget i era frågor.
 • Rapport som ger er råd i hur ni bör agera.
 • Analys av målgrupper och trender.

Samhällskommunikation

Att göra gott – och berätta det på rätt sätt – är i dag en konkurrensfördel. Det gäller att berätta om det, oavsett om det är små insatser eller stora sponsringsuppdrag, till samhället och intressenter runt ert företag.

 • Värdegrundsarbete.
 • Workshops för ledningsgrupper och andra team.
 • Riktlinjer för CSR-kommunikation.

Inkluderande kommunikation

Både marknad och omvärld består av andra människor än ni. Ni får ledsagning, utbildning och handfasta råd i hur ni kan justera både språk och kultur till att vara tillgänglig för alla – oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning.

 • Större pool att rekrytera kompetens ur.
 • Styrning för att premiera kompetens framför exempelvis ursprung eller kön.
 • Fler kunder i nya kundgrupper.