Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Varumärkesstrategi

Ert varumärke är den kompass av värderingar ni som organisation använder. Målsättningen är då att uppfattas på ett specifikt sätt av omvärlden. Vi utgår förenklat från modellen verklighet +kommunikation = image.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se

Nulägesanalys av varumärket

Hur ni uppfattas idag av kunder och omvärlden, hur era konkurrenter uppfattas, hur ni själva och era medarbetare uppfattar ert varumärke, och vad som påverkar den nuvarande positionen. Förutsättningar och möjligheter kartläggs.

Varumärkesresan

Att välja en unik position på marknaden är startskottet då organisationen engageras i ett genomgående värderingsarbete som vi kallar varumärkesresan. Från ett visst utgångsläge ska ni flytta marknadspositionen med målsättningen att påverka omvärldens uppfattning om er. Starka varumärken tar lång tid att bygga, resan börjar med en position och strategi.

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är det styrdokument som beskriver olika delar av ert varumärke såsom värdegrund, vision och grafisk identitet. Plattformen är vägledande i hur ni arbetar för att uppnå entydighet.

Uppföljning och mätning

Längs resan behövs återkoppling på att positionsförflyttningen händer, att ansträngningarna ger effekt. Ett bra sätt är att göra attitydundersökningar i kombination med fokusgrupper.

Kommunikationskarta

Ett kommunikationsarbete som ger effekt börjar med en röd linje i både intern och extern kommunikation. Verktyget är att formulera en gemensam värdegrund i en kommunikationskarta, styrdokumentet samlar det viktigaste från varumärkesplattformen men tar inte upp implementering eller varumärkesresan. Kommunikationskartan kan göras som ett separat projekt.