certifierat personlighetstest

18 september 2018

Personlighetstestet som förutser arbetsprestation åter certifierat av DNV-GL

Det finns idag ett antal personlighetstester som är certifierade för den svenska marknaden, men bara ett som har certifierats utifrån kriteriet att kunna predicera arbetsprestation. För andra gången har JobMatch Talent nu godkänts av DNV-GL. – Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel...

nimo kg

18 september 2018

Carina Thern ny säljare hos Nimo-KG

Nimo-KG rekryterar Carina Thern som ny säljare. Carina har arbetat hela sin yrkeskarriär med export av teknisk utrustning inom cementhantering i den marina sektorn, de senaste 14 åren har hon drivit eget företag inom samma bransch. – Internationell försäljning är...

14 september 2018

Nu samarbetar Loza Foundation med FN:s utvecklingsprogram UNDP

Samarbete. Sabina Grubbeson på FN:s kontor i Skopje tillsammans med Vesna Kostic-Ivanovic, projektledare för UNDP:s team påSpecial Institution Demir Kapija och Marija Trifunovska, samordnare för människor med funktionshinder, UNDP Makedonien. Trygghet och lärande, en meningsfull tillvaro, kläder och personliga ägodelar. Nu hjälps...

Nu ska FEI utbilda mäklare i Spanien och Portugal

FEIs lokaler i spanska Alicante Fastighetsbyrån Academy är FEIs och Fastighetsbyråns nya satsning för att utbilda mäklarbyråns medarbetare i Spanien och Portugal. Tack vare FEIs moderna utbildningsteknik ser Fastighetsbyrån mervärden såsom synergieffekter, effektivisering, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan deras kontor i...

Helene Brandrup-Wognsen

8 augusti 2018

Kanozi Arkitekter tecknar kollektivavtal – ska locka spetskompetens

Kanozi stärker nu rollen som arbetsgivare och tecknade 1 april 2018 kollektivavtal. Arkitektkontoret har som målsättning att attrahera starka profiler inom branschen och fortsätta växa. – Våra medarbetares trygghet och rättigheter är viktigt för oss. Detta sänder en klar signal...

Kim Caravitis, Nimos nye säljare i Finland.

6 augusti 2018

Nimo rekryterar för att växa i Finland

Med den nyrekryterade säljaren Kim Caravitis i Finland ska Nimo öka både närvaron och marknadsandelen på den finska marknaden. Målsättningen är att övertyga finska folket om torkskåpets alla fördelar. – Inledningsvis ska vi lyfta Nimos mest energieffektiva torkskåpsmodell ECO Dryer...

Torkskåp

14 juni 2018

Full fart i torkskåpsfabriken – Dubblad orderstock för Nimo

Nimos orderstock har fördubblats jämfört med samma period förra året, och företaget räknar med att under 2018 leverera närmare 30 000 torkskåp till återförsäljare i Sverige och internationella kunder. – Vi producerar fler torkskåp än någonsin och ökningen är jämnt fördelad...

FEI i Almedalen

”Livslångt lärande, psykisk hälsa och flyttkedjan är pelare för Sveriges framtid”

FEI i Almedalen 2018: Människans välmående, kompetensutveckling genom hela livet och rörligheten på bostadsmarknaden. FEI bjuder 2 juli in till ett fullspäckat program i Almedalen tillsammans med Högskolan Väst, Civilekonomerna, VERCITY, Nacka kommun och Fastighetsmäklarförbundet. – Vi kommer att ta...

Sickla

13 juni 2018

Kanozi vinner uppdraget Sickla station med 23 våningar hög byggnad

Den nya byggnaden blir 23 våningar och Sicklas första höga hus. Bild: TMRW/Kanozi Arkitekter I hård konkurrens med flera andra arkitektkontor vinner Kanozi uppdraget att rita Sicklas första höga hus med tunnelbanestation, kontor, handel, service, hotell och sky-lobby. Det blir...

Torkskåp

30 maj 2018

Estland först ut med exklusiv Nimo-distributör

Nimo anlitar Profiseadmete OÜ som exklusiv säljrepresentant och distributör för Nimos varumärke och produkter i Estland. Torkskåpsföretaget intensifierar därmed den internationella närvaron med en ny försäljningsstrategi som utgår från lokal marknadskännedom. – Det finns redan stor kännedom om torkskåp som...

Internationell konferens på temat mångfald och entreprenörskap lockar forskare från 20 länder

Högskolan Väst anordnar Uddevalla Symposium. Foto: Högskolan Väst   Mångfald, innovation och entreprenörskap är temat för den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium 14-16 juni som i år hålls i Luleå. – FEI arbetar för att stödja utbildning och innovation genom hela...

Linbana Medellín

23 maj 2018

Nordic Green Energy klimatkompenserar med colombianska linbanor

Nordic Green Energy väljer nu att klimatkompensera företagets direkta klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser, CO2e*) genom att investera i ett energiprojekt i Medellín, Colombia. Nordic Green Energys CO2e-avtryck uppgick under förra året till 58 ton, vilket presenteras i en klimatrapport. – Även om...