FEI i Almedalen 2017: Så påverkar digitalisering och CSR vår framtid

FEIs projektledardag i Almedalen 2016.

FEI, Högskolan Väst och Hello Future tar under Almedalsveckan grepp om framtiden för företag och arbetsmarknad. Den 3 juli bjuds allmänheten in till tre olika seminarier om Industri 4.0, Demokrati som CSR-fråga samt Forskningens lösningar på en digitaliserad arbetsmarknad.

– Digitalisering och hållbarhet är i centrum nu när världen står inför omställningen till en fjärde industriell revolution. För att säkerställa Sveriges tätposition behöver vi definiera hur vi bäst utnyttjar möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Vilka jobb kommer gå förlorade och vilken ny kunskap behövs i digitaliseringens framfart? Kan ett demokratisk CSR-arbete stärka samhället och ett hållbart ansvarstagande? Hur kan näringsliv och offentlig sektor förbereda sig för det paradigmskifte som drivs av digitaliseringen?

– Vi vill med seminarierna lyfta samhällsfrågor vi anser vara otroligt viktiga i vår nutid och där kompetensutveckling är en av nycklarna för att Sverige ska kunna vara ledande i ny digital och industriell revolution, säger Magnus Rolf.

Seminarierna sker i FEIs trädgård på Tunnbindaregatan 5-7. Medverkar gör bland andra Lena Carlsson, chefsstrateg på Tillväxtverket, Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst och Olle Wästberg.

– Samarbetet med Högskolan Väst och Hello Future ger ämnena spets och aktualitet. Deltagarna i panelerna representerar både den politiska arenan, akademin och näringslivet, vi hoppas på spännande diskussioner och nya insikter.

FEI arbetar med digitaliserad utbildning och stödjer ny forskning inom det företagsekonomiska området. Tillsammans med näringsliv och den offentliga sektorn kan nytt tänk kring utbildning bana vägen för Sverige som kunskapsland.

– Almedalsveckan är en stark framtidsarena med möjlighet till möten och diskussioner. Här kan alla vara delaktiga i att diskutera Sveriges utveckling där modern kompetensutveckling är både lättillgänglig och självklar, säger Magnus Rolf.

När: Måndag 3 juli, klockan 11:00-14:00. Öppet hus, alla är välkomna!

Var: Tunnbindaregatan 5–7, Visby

Program i Almedalen 2017

FEI & Högskolan Väst
Hur kan forskningen lösa framtidens utmaningar på en digitaliserad arbetsmarknad?
Tid: 3 juli, 11:00-11:45

FEI & Högskolan Väst
Är demokrati en Corporate Responsibility-fråga?
Tid: 3 juli, 12:00-12:45

FEI & Hello Future
Industri 4.0: Hur ska Sveriges industriella framtid omfatta mer än storstäder och startups?
Tid: 3 juli, 13:00 -14:00

FEIs nyhetsrum