greatness_symbol_rgb

Public Affairs

Public Affairs handlar om omvärldsrelationer. Verksamhetsfältet är mycket brett och möjligheterna att ta plats i det ständigt pågående samhällssamtalet är stora. Vi tillhandahåller kontakter för att etablera och främja er position i samhället. Utifrån era målsättningar och önskemål skräddarsys strategier för hur målen på bästa sätt ska uppnås. Vi identifierar målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den politiska arenan.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se