almedalsstipendiet

Ert genomslag under Almedalsveckan

Ett lyckat evenemang under Almedalsveckan vilar på en bra planering som linjerar med er övriga kommunikation och opinionsarbete. Greatness PR är specialister på Almedalsveckan och på att utarbeta strategier, koncept och kommunikation som får gehör och genomslag.

Ni får hjälp med följande:   

  • Strategi eller strategisk anpassning
  • Projektledning och helhetsansvar
  • Målgruppsanalys
  • Konceptutveckling
  • Paneler, moderatorer mm
  • Personliga program
  • Underleverantörer
  • Dokumentation
  • Resultatuppföljning och utvärdering
  • Operativa och administrativa insatser under Almedalsveckan

Så här kommer ni igång:
Ring 010 209 40 10 eller maila magnus.sjoback@greatness.se

Här kan ni läsa om vad några av våra uppdragsgivare gjort i Almedalen tidigare år