Arkitektkontoret som bygger från grunden – kommunikationsstrategi och löpande insatser gav Kanozi effekt - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Arkitektkontoret som bygger från grunden – kommunikationsstrategi och löpande insatser gav Kanozi effekt

Mer än fördubblad trafik till webben och en kraftig ökning av synlighet i media. Tillsammans med Greatness PR skapade Kanozi Arkitekter en tydlig kommunikationsstrategi som nådde fram till både samhället i stort, beställare och framtida medarbetare. Idag talar de regelbundet till alla relevanta målgrupper, med ökad redaktionell räckvidd och trafik till webben.

Kanozi Arkitekter har på 20 år gått från ett litet kontor med tre anställda till nästan 100 arkitekter, ingenjörer och inredare i Göteborg, Stockholm och Malmö. De har projekt över stora delar av Sverige och även internationellt, bland annat är de med och utformar Västlänken i Göteborg, Sicklas nya station och EON:s nya huvudkontor.

Utmaningarna – snabbt växande företag med behov att tala med alla målgrupper

Ett företag som växer möter många utmaningar, inte minst inom kommunikation. Det kan vara allt från att vårda den interna kulturen, föra vidare värderingar, mission och vision till nya anställda eller kommunicera regelbundet med alla företagets målgrupper.

Greatness började arbeta med Kanozi Arkitekter hösten 2016. Företaget växer snabbt med många nya anställda och kulturen präglas av en kreativ, informell och entreprenöriell atmosfär. Både intern- och externkommunikationen var oregelbunden där insatser ofta gjordes reaktivt och när tillfälle gavs.

Kanozis ambition var att synas mer bland prioriterade målgrupper – beställare, beställares kunder, potentiella medarbetare, samarbetspartners, offentlig verksamhet och akademi. Arkitektkontoret ville kommunicera verksamheten bredare, med större frekvens och högre kvalitet, där företagets värderingar om kreativ arkitektur som berör lyftes fram. Det stora rekryteringsbehovet medförde även ett behov av att berätta mer om hur det är att arbeta på Kanozi.

Strategi och resultat

Kommunikationskarta

Tillsammans skapade Kanozi och Greatness PR en kommunikationskarta, ett strategiskt styrdokument som hjälper företaget uppnå en medveten marknadsposition med hjälp av kommunikation. Kartan definierar företagets nuläge, målsättningar, konkurrenssituation, målgrupper för kommunikation, prioriterade kommunikationskanaler, värdegrund, personlighet, budskap, tonalitet samt vilka värdeord och sökmotorfraser som används i kommunikationen.

Strategin syftade att enklare kunna kommunicera företagets vision och målsättningar. Som ett snabbväxande arkitektkontor vill Kanozi vara ett modigt, innovativt arkitektkontor i framkant.

Löpande kommunikation

Nyheter hjälper till att berätta storyn om ett företag, det ger en inblick i livet på kontoret, framgångar, vision, målsättningar och mer. Med pressmeddelanden, nyheter på webben och debattartiklar nådde Kanozi prioriterade målgrupper.

Pressmeddelanden riktas in mot medier, och berättar om större affärshändelser som tilldelning av profilprojekt, nyckelrekryteringar, tillväxt med mera. De läggs ut på företagets webbplats och sprids i sociala kanaler. I uppstarten av samarbetet mellan Kanozi och Greatness PR skapades även ett pressrum på Cision, och bakgrundsartiklar skrevs som berättade historia, vision och lyfte företagets duktiga medarbetare.

Exempel på pressmeddelanden som skrivits under åren och skapat publicitet är bland andra:

– Kanozi startar kontor i Stockholm och Kanozi etableras i Stockholm

– Kanozi vinner uppdraget Sickla station med 23 våningar hög byggnad

– Kanozi projekterar Skanskas Citygate i Gårda

Nyheter som inte skickas ut till medier riktas främst mot de som regelbundet besöker hemsidan eller företagets andra digitala kanaler. Här publiceras uppdateringar av pågående projekt, inbjudan till seminarier, studieresor, nya medarbetare presenteras med mera.

Exempel på nyheter:

Örgryte Torp: ”Vi älskar takhöjden i vårt nya hus!”

– Snart invigs Nordens första WELL-certifierade kontor

– På inspirationsresa till arkitekturbiennalen i Venedig

– Nytt uppdrag i Novi Sad, Serbien

– Kanozi Arkitekter går urstarkt – Mästargasell 2019 och 30 nya medarbetare under förra året

Kanozi vill även delta i samhällsdebatten, och lyfta vikten av arkitektur som berör och där människan är i fokus. Bland annat har Kanozi debatterat förtätning i SvD och Hyperloop i GP.

Almedalen

Som engagerad samhällsaktör vill Kanozi skapa en positiv förändring för människan. Under Almedalsveckan 2018 arrangerade arkitektkontoret ett välbesökt seminarium i Arkitekturträdgården om förtätning, där Greatness hjälpte till med koncept, strategi och genomförande.

Webb

Webben är navet för ett företags digitala kommunikation, stället där många börjar skapa en uppfattning eller relation till företaget. Med Greatness PR:s hjälp har Kanozi bytt plattform, gjort justeringar för att hjälpa besökare hitta rätt, bland annat med nya undersidor för ”Vår historia”, ”Organisation”, ”Erbjuder” samt genom att löpande uppdatera projektsidor.

Övriga projekt

Som extern kommunikationspartner till Kanozi har Greatness PR genom åren gett stöd inom många olika områden. I detta ingår bland annat att sköta företagets sociala medie-kanaler, branschanalyser, sociala medier-kampanj, omdesign av medarbetares Linkedin-profiler, grundläggande Employer Branding-strategi med mera.

Når idag alla målgrupper

Idag är Kanozi Arkitekter ett av Västsveriges ledade arkitektkontor, på god väg att bli en betydande aktör i landet. Med en god kommunikationsstrategi talar de regelbundet till alla företagets målgrupper, inom disciplinerna företags- och marknadskommunikation, Employer Branding och samhälle.

Under 2018 omnämndes Kanozi över 250 gånger i redaktionella medier, antingen i egen text eller bildbyline. Under 2015 låg den siffran på cirka 120, en ökning med över 100 procent.

Artiklar skrivna om Kanozi genom åren

2013 – 46
2014 – 82
2015 – 126
2016 – 102
2017 – 150
2018 – 263

Besökare kanozi.se per år

Besökarna på webbplatsen ökade mer än 70 procent, från 12 900 besökare under 2017 till över 22 788 under 2018.

2017 – 12 946
2018 – 22 788

Webbplatsen – navet för ett företags digitala kommunikation, har fått en mer samlad bild med relevanta nyheter och undersidor för besökares olika behov.

Läs mer om Greatness PR:s erbjudande här.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler case