Börsnotering och femdubblad ägarbas på sex månader för Intellego Technologies - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Börsnotering och femdubblad ägarbas på sex månader för Intellego Technologies

Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market kontaktade Intellego Technologies Greatness PR för att få hjälp att sprida kännedom och öka intresset för bolaget, för att på så sätt locka investerare via noteringsemissionen. Intellegos erbjudande blev kraftigt övertecknat, och sex månader senare hade antalet aktieägare femdubblats. 

Svenskt innovationsbolag med global marknadsnärvaro 

Intellego Technologies är verksamt inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av bland annat UV-ljus. Intellegos UVC-dosimetrar används inom sjukvård, hotell, detaljhandel, transport och kommersiella applikationer runt om i världen. 

Med ambitionen att få in mer kapital och öka kännedomen om bolaget valde Intellego Technologies att 2021 noteras på Nasdaq First North Growth Market. För att att locka aktieägare, både på kort sikt kring noteringsemissionen, tog bolaget hjälp av Greatness PR. 

Pressmeddelanden Intellego

Börsnoterade bolag har särskilda kommunikationsbehov 

Genom att från början arbeta efter en effektiv marknadsstrategi, samtidigt som nya idéer implementerades under resans gång, har kännedomen och intresset för Intellego som bolag och för aktien tagit jättekliv framåt.  

Steg 1: Komplettera webb och skapa bas av information 

Med Greatness hjälp skapade Intellego nya sidor på webbplatsen som uppfyller marknadsplatsens informationskrav. 

Exempel på information som ska återfinnas på webbplatsen är bland annat: 

  • Pressmeddelanden (ska kunna sorteras på regulatoriska och övriga pressmeddelanden) 
  • Finansiella rapporter (årsrapporter, kvartalsrapporter) 
  • Finansiell kalender 
  • Ägarinformation 
  • Styrelse (bakgrund, innehav, beroendeskap) och revisor (övriga uppdrag) 
  • Ledning (innehav) 
  • Bolagsstämma information (kallelse, fullmakt, förslag, revisorsyttrande) 
  • Bolagsbeskrivning (underlag inför noteringen, 5 år) 

Allt detta ska med fördel presenteras under en egen navigering, exempelvis /investerare. 

– Utöver detta är det bra att presentera investeringscase, analyser och presentationer, insiderhandel, bolagsstyrning och bolagsordning, säger Magnus Sjöbäck, vd och seniorkonsult Greatness PR 

Steg 2: Kombinera aktivt nyhetsflöde med kampanjer och aktieträffar 

Genom att kombinera regelbundet nyhetsflöde från bolaget i form av pressmeddelanden, både regulatoriska och marknadsorienterade, icke-regulatoriska har Intellego byggt upp ett intresse bland aktieintresserade. Exempel på bra nyheter är nya orderingångar, bolagsanalyser av extern part och marknadsuppdateringar från vd. 

Att regelbundet synas på bland annat Aktieportföljen Live är ett effektivt sätt att stanna top-of-mind bland potentiella aktieägare och hitta nya målgrupper. Inspelat rörligt material är också något som lever kvar länge över tid och ett intressant komplement till skrivna pressmeddelanden. 

Ett aktivt nyhetsflöde i kombination med köpt spridning på sociala medier har hjälpt Intellego att få ökad räckvidd. Exempel på bra kanaler där aktieintresserade ofta rör sig är Twitter, Instagram och Facebook. 

– Alla insatser bidrar till att driva trafik till webbplatsen, som sedan har som syfte att guida besökaren rätt, antingen att läsa mer om bolaget, dess aktie eller prenumerera på pressutskick. 

Intellego har utnyttjat alla tillfällen att, med Greatness hjälp, pressmeddela nya affärer och affärsmöjligheter, vilket har byggt upp förväntningarna på ett positivt sätt samt lett till ökad handel av aktien och fler aktieägare.   

Läs också: 5 kommunikationsråd för noterade bolag 

Femdubblade antalet aktieägare på sex månader 

När Intellego trädde in på börsen 25 juni 2021 hade bolaget enligt Avanza 354 aktieägare. Sex månader senare, årsskiftet 2021/22 var antalet ägare uppe i 1500. I september 2023 har bolaget över 3000 aktieägare. 

Bolaget syns regelbundet i näringslivsmedier och diskuteras flitigt på olika forum. Detta är resultatet av ett genomtänkt och utarbetat kommunikationsarbete, tillsammans med ett framgångsrikt styrt bolag som växer kraftigt på flera olika marknader. 

Speciella regler kräver specifik kompetens 

– Som noterat bolag är det viktigt att ha en stabil aktieägarbas för att minska volatiliteten i aktien. För få aktieägare och kursen påverkas vid i princip varje försäljning och köp.  

Investor Relations eller IR-kommunikation omfattar det noterade bolagets relationer med aktieägare och kapitalmarknad. För att nå ut och ge effekt måste IR-kommunikation riktas till så olika och spridda målgrupper som aktiemäklare, journalister, analytiker och privatpersoner. Vidare styrs IR-kommunikation av rigorösa regelverk och många noterade företag väljer därför att ta in extern hjälp för att korrekt hantera kraven på samtidighet och spridning i samband med att information om bolaget offentliggörs. Att göra fel kan bli dyrt; Marknadsmissbruksförordningen, Mar, ställer hårda krav på efterlevnad och i de fall Finansinspektionen anser att överträdelser har begåtts tilldelas sanktionsavgifter, inte sällan på sexsiffriga belopp.  

Läs också: Informationsregler för noterade bolag

Greatness har lång erfarenhet av arbete med noterade bolag och fungerar som våra uppdragsgivares förlängda arm i allt som rör IR-kommunikation, regulatorisk information och lagar som reglerar detta. Flertalet medarbetare är utbildade inom Börsrätt och regulatorisk informationsgivning.  

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler case