Het broschyr hjälper chalmersforskare sprida värdet av deras forskning

Het broschyr hjälper chalmersforskare sprida värdet av deras forskning

High Temperature Corrosion Centre, HTC, vid Chalmers i Göteborg är världsledande inom forskning på högtemperaturkorrosion. Men vad är högtemperaturkorrosion och vilka gynnas av forskningens framsteg? För att visa upp resultatet av sitt arbete för forskarkandidater, företag och myndigheter tog HTC hjälp av Greatness PR att ta fram en broschyr.

– Broschyren är till stort stöd när vi träffar företag, partners eller i andra möten. Att enkelt kunna visa upp vårt arbete är väldigt värdefullt, säger Jesper Liske, docent vid avdelningen för Energi & Material på Chalmers tekniska högskola.

HTC startade 1996 och har som mål att genom världsledande forskning stödja omställningen till ett hållbart energisystem genom att ta fram kunskap kring mer kostnadseffektiva material och optimerade industriella processer vid höga temperaturer. HTC finansieras till lika delar av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och 18 medlemsföretag. Forskningen är till gagn för både natur och samhälle.

Vill enkelt och pedagogiskt visa värdet av forskningen

HTC:s arbete utvärderas löpande för att bestämma fortsatt finansiering, där kontrakten löper under fyra år. Kompetenscentrumet söker konstant efter nya intressanta samarbetspartners som gynnas av forskningen.

HTC sökte ett enkelt sätt att lyfta värdet av forskningen och påvisa samhällsnyttan. Tillsammans med Greatness PR togs beslutet att utforma en broschyr där flera av HTC:s framgångsrika projekt presenteras – för att på så sätt ge en konkret bild av forskningens samhällsnytta.

Resultatet – 40-sidig broschyr

Resultatet blev en 40 sidor lång broschyr med sex case – hur HTC:s forskning hjälpt företag med olika utmaningar inom högtemperaturkorrosion – och presentation av centrumet HTC. Broschyren har gjort det möjligt för HTC att på ett enkelt sätt demonstrera vad organisationen både åstadkommit och önskar genomföra i framtiden.

Broschyren översattes även från svenska till engelska, HTC:s forskning är relevant i hela världen, och finns tillgänglig både på webb och i fysisk form.

Här hittar du broschyren på HTC:s webb.

 

 

Kort om HTC

På HTC arbetar forskare från Chalmers tekniska högskola, med bidrag av forskare från KTH och RISE IVF och RISE KIMAB. Tillsammans bidrar de med spetskompetens inom området högtemperaturkorrosion. Värduniversitet är Chalmers i Göteborg. Här sker merparten av den fundamentala forskningen inom HTC i högteknologiska laboratoriemiljöer.

www.htc.chalmers.se

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade case