IR-kommunikation: 6 gånger fler aktieägare på 6 månader - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

IR-kommunikation: 6 gånger fler aktieägare på 6 månader

Sex gånger fler aktieägare och 99 procent av en kommande nyemission tecknades. Med hjälp av strategisk IR-kommunikation och digitala kampanjer lyckades Chordate Medical nå ut med sitt erbjudande till prioriterade målgrupper, både befintliga och potentiella aktieägare.

Chordate Medical är ett svenskt börsnoterat medtech-bolag med en patenterad behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit. I januari 2021 hade Chordates drygt 800 aktieägare på Avanza, efter kampanjens slut var antalet aktieägare nästan 5 000 personer.

Chordate behövde nå ut med information om bolagets affärsidé och utveckling, både till potentiella aktieägare för att öka antalet aktieägare, och till befintliga aktieägare för att minska antalet som lämnade sitt ägande i bolaget.

Strategi: strategisk IR-kommunikation och digital marknadsföring

IR-strategin utgick från att utbilda marknaden om vad Chordate gjorde, och vilka grupper som i slutändan skulle kunna dra nytta av deras unika behandlingsmetod. Förstår man en produkt eller tjänst, är det också enklare att skapa en referens till marknaden och vad man tror om bolagets framtid.

Det digitala marknadsföringsarbetet inleddes med att identifiera de prioriterade målgrupperna potentiella och befintliga aktieägare samt vilka kommunikationskanaler som var mest relevanta för att nå fram med information till dem.

Greatness genomförde sedan löpande digitala kampanjer – kännedomskampanjer riktades mot målgruppen potentiella aktieägare och informationskampanjer riktades mot målgruppen befintliga målgrupper. I nästa steg genomfördes flera retargeting-kampanjer där utvalda nyheter och budskap marknadsfördes till de i målgrupperna som tidigare visat intresse för bolaget.

Lojala aktieägare

Bolaget genomförde senare samma år en nyemission 99 procent av teckningsoptionerna nyttjades, ett tecken på att marknaden tror på bolaget, dess produkt och framtida möjligheter.

Parallellt med marknadsföringsarbetet kommunicerade Chordate kontinuerligt med både regulatorisk information, IR-pressmeddelanden och marknadsnyheter.

Resultat

6 gånger fler nya aktieägare

99,23 procent tecknade optioner i den kommande nyemissionen

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler case