15 november 2018

Samhällsengagemang

Unga talanger går till företag som tar ansvar

Företag måste leva som de lär och ta ansvar för sin omvärld, åtminstone om de vill attrahera nya talanger och kompetens. Det fick Frankrikes näringsliv nyligen tydliga signaler om när 20 000 studenter vid landets främsta lärosäten gick ut i ett manifest där de vägrar ta anställning hos företag som på ett eller annat sätt ägnar sig...

syftesdriven kommunikation samhällskommunikation

2 november 2018

Samhällsengagemang

3 sätt att dra nytta av syftesdriven kommunikation

I syftesdriven kommunikation berättar företag om deras målsättningar och visioner utöver vinstsyftet. Här lyfter ni hur företaget och era anställda bidrar till samhällsnytta, genom att exempelvis ta ställning mot ojämlikhet eller arbeta för minskade koldioxidutsläpp.  Genom att visa vad ni står för...

CSR

2 oktober 2018

Samhällsengagemang

Fem företag som körde i diket med CSR-arbetet

Att som företag bidra till samhället är idag en konkurrensfördel. Avgörande är att företaget arbetar långsiktigt och kontinuerligt med ett engagemang, och inte som punktinsatser för att endast ge stöd till marknadsföringen. Risken är då att initiativen går helt snett,...