Erbjudande | Greatness PR
Greatness PR

Erbjudande

Greatness PR är en strategisk kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut med budskap till kunder, opinionsbildare och samhället i stort. Vi tror att all kommunikation ska vara varumärkesbaserad och långsiktig för att vara positionerande och bygga starka relationer till omvärlden. Här kan ni läsa mer om våra tjänster.

PR & marknadsföring

Satsa på kommunikation som ger effekt. Greatness PR hjälper er med allt från att forma strategier till utformning, produktion och uppföljning. Från kännedom till engagemang och slutligen kvalitativa leads.

IR-kommunikation

Skapa goda relationer med er kapitalmarknad och både befintliga och potentiella aktieägare genom att regelbundet och med hög kvalitet dela viktiga affärshändelser, direkt när de händer.

Medierelationer och publicitet

En del av att nå ut med era budskap är att göra er intressanta för redaktionella medier och bygga goda medierelationer. Publicitet är en del i att öka kännedomen, påverka opinionen eller bli en thought leader.

Employer branding

Bli unik på kompetensmarknaden. Konkurrensen kretsar i många branscher inte bara kring kunder, för många är bristen på kompetens orsaken till lägre tillväxt eller missade affärer. Så varför vill någon arbeta med er? Vad gör er unika som arbetsplats? Och vad har ni att erbjuda som andra inte har? 

Kriskommunikation

Förberedd på en kris? Det går inte att vara redo för alla scenarion när en kris väl kommer, men med hjälp av beredskap – analys, planering och träning kan ni hantera kriser på ett konstruktivt sätt.

Från kännedom till nya leads

Nå ut och engagera värdefulla målgrupper. Genom att samordna PR- och kommunikationsinsatser med marknadsföring bygger ni en tydlig närvaro på marknaden, når era viktigaste målgrupper och konverterar dem till kvalitativa leads.

Extern marknadsavdelning

Ni styr – vi driver framåt. En extern marknadsavdelning ett effektivt och bra alternativ. Som kund blir ni då beställare, kravställare och den som slutgiltigt godkänner vad som initieras, produceras och distribueras.

Opinionsbildning

Delta och påverka samhällsdebatten. Ni får hjälp med att identifiera målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den samhällspolitiska arenan och som kan positionera er och ge avtryck i en aktuell frågeställning. Greatness PR har även femton års erfarenhet av Almedalen, Sveriges största samhällspolitiska arena.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Områden

Marknadsföring och nya kunder

IR-kommunikation

Opinionsbildning

Employer branding

Kriskommunikation

Från kännedom till nya leads

Extern marknadsavdelning

Områden

Content marketing

Content eller innehåll

Debattartikel

Digital kampanj

Digital kommunikation

Digital strategi

Filmproduktion

Grafisk profil

Hållbarhetsstrategi

Innehållsstrategi

Internkommunikation

Kommunikationsplattform

Kundcase

Medierelationer

Medieträning

Pressbilder och mediabank

Pressmeddelanden och nyheter

Samhällskommunikation

Sociala medier

Sökmotoroptimering – SEO

Sökmotorsmarknadsföring (SEM)

Varumärkeskännedom

Varumärkesstrategi

Webbutveckling

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se