Digital marknadsföring - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm
Digital marknadsföring

Öka er kännedom och generera nya leads

Digital marknadsföring

Med datadriven marknadsföring i digitala kanaler som Linkedin, Facebook och Instagram kan ni nå rätt målgrupper i rätt tid. Genom att rikta er till personer med specifika titlar, intressen, sökbeteenden med mera så ökar ni möjligheterna att skapa skarpa leads och ökad försäljning. 

Mätbarhet som ger resultat

Greatness arbetar mot tydligt uppsatta KPI:er där varje insats värderas utifrån förväntat mätbart resultat.  

Marknadsföring i sociala medier

Utifrån samma marknadsbudskap som ligger till grund för en kampanj eller nytt erbjudande, planerar vi budskap och spridningskampanj för att ge spridning och effekt i prioriterade kundgrupper. 

Marknadsföring på Instagram

Annonsering på Linkedin

Annonsering på Youtube

Annonsering på TikTok

Google ads

Kundresan: Från kännedom till utbildning och konvertering

Målgrupper som känner till er är också mer benägna att ta köpa era tjänster eller produkter. Genom att samordna PR- och kommunikationsinsatser med marknadsföring bygger ni en tydlig närvaro på marknaden, når era viktigaste målgrupper och konverterar dem till kvalitativa leads. 

Med många års erfarenhet av att bygga varumärken för våra kunder, vägleder Greatness företag genom varje steg av kundresan för att säkerställa entydig närvaro på marknaden, nå de viktigaste målgrupperna och konvertera dem till kvalitativa leads. 

Filmer, bilder och content anpassat för målgrupp och kanal

Alla typer av content måste anpassas både efter vald kanal och prioriterad målgrupp. Greatness tar ett helhetsansvar för produktion av film, bild och text till optimerade annonser och landningssidor för att maximera engagemang och konverteringar. 

Allt annonsmaterial utvärderas löpande och budgeten spenderas på det som presterar bäst.  

Greatness PR är en kommunikationsbyrå i Göteborg och Stockholm

Ni får hjälp med: