Employer branding - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm
Employer branding

Bli unik på kompetensmarknaden

Er arbetsplats är exklusiv

Konkurrensen kretsar i många branscher inte bara kring kunder, för många är bristen på kompetens orsaken till lägre tillväxt eller missade affärer. Så varför vill någon arbeta med er? Vad gör er unika som arbetsplats? Och vad har ni att erbjuda som andra inte har? Svaren på frågorna leder fram till ett EVP, Employer Value Proposition, som används för att kommunicera er unicitet på kompetensmarknaden. 

De fyra stegen beskriver i korthet nödvändiga delar för att göra er intressant på arbetsmarknaden. Employer Branding kan göras som en del av ett abonnemang, men kan även köpas som ett separat projekt.  

Det som gör er unika lockar också nya medarbetare.

Strategi. storytelling och uppföljning.

Greatness PR hjälper er med