Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Företagskommunikation – Berättelser från er värld

Företagskommunikation är motorn i att bygga bilden av ett varumärke, att nå ut brett och skapa nya relationer till omvärlden. Internt bidrar kommunikation till att skapa en effektiv verksamhet och motivera medarbetarna. Greatness PR erbjuder spetskompetens inom både intern och extern företagskommunikation.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se

Pressmeddelanden & Nyheter

Allt som händer i er värld är nyheter värda att berätta, omvärlden har förväntningar på att alla företag och organisationer ska förklara vad som händer på ett intressant sätt.

 • Rätt värderade nyheter.
 • Lockande vinklar och innehåll.
 • Distribution som når rätt målgrupper.

Digital kommunikation

Idag planeras och genomförs de flesta kommunikationsinsatser digitalt för att gynna SEO och sociala spridning. All kommunikation från Greatness PR utgår från perspektivet digital kommunikation.

 • Tydlig effekt på SEO.
 • Målgruppsanpassad digital kommunikation.
 • Anpassad för olika kanaler, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin etc.

IR-kommunikation

Skapa goda relationer med er kapitalmarknad och aktieägare genom att regelbundet och med hög kvalitet dela viktiga affärshändelser, direkt när de händer.

 • IR-strategi
 • Kunskap inom regulatorisk information
 • Snabb och korrekt distribution inklusive utvärdering och uppföljning

Omvärldsbevakning

Att vara à jour med omvärlden är viktigt för alla organisationer men det är resurskrävande. Greatness PR har stor erfarenhet av bevakningssystem, djuplodande research och att göra analyser och rapporter.

 • Analyser.
 • Rapporter.
 • Överblick på områden eller ämnen.

Medierelationer

En del av att paketera och nå ut med budskap är att göra er intressanta för redaktionella medier. Vi vet hur nyhetsredaktioner arbetar och nyheter skapas och kan göra er intressanta och enklare att välja att skriva om.

 • Rätt medier och journalister att uppvakta.
 • Nyhetsvinklar som går hem på redaktioner.
 • Pitch av nyheter.

Employer Branding

Vem vill jobba hos er? Varför ska de vilja det? Employer Branding-kommunikation skapar intresse för er som arbetsgivare. Dessutom är det en viktig del i att bygga ett starkt varumärke.

 • Intervjuer med anställda, chefer och ledning.
 • Reportage om företaget.
 • Plan för att påverka er image som arbetsgivare.

Kriskommunikation

Kommunikationsfunktionen är den som belastas mest vid en kris. Det går inte att vara redo för alla scenarion men med hjälp av beredskap, träning och planering går kriser att arbeta med på ett konstruktivt sätt.

 • Möjlighet att ta kontroll över en kris.
 • Träning i verklighetstrogna situationer.
 • En plan när krisen väl slår till.

Medieträning

Att bli intervjuad av medier i skarpt läge ökar stressnivån samtidigt som felmarginalerna är små. Att samtidigt kunna få fram de budskap som är viktiga för er kräver övning och förberedelse.

 • Intervjuträning framför kameran.
 • Förberedelse och analys av resultat.
 • Förslag till budskap och framtoning.

Internkommunikation

Bra internkommunikation skapar en effektiv verksamhet som presterar bättre resultat. Medarbetare behöver strukturerad och intressant interninformation från ledning och chefer och mellan avdelningar eller arbetslag.

 • Lättbegripliga internnyheter.
 • Kommunikationsplan och publiceringsplan.
 • Informerade och nöjda medarbetare.