Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Marknadskommunikation – B2B-företagens externa marknadsavdelning

Marknadskommunikation riktas till er marknad med existerande eller potentiella kunder för att bygga varumärkeskännedom och generera leads eller direkta avslut.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se.

Innehållsstrategi

Tillsammans skapar vi en innehållsstrategi som garanterar ett regelbundet flöde av innehåll i digitala kanaler – blogg, podd, mail eller video – och en styrning för att vara relevant i det långa loppet.

 • Förståelse för kundernas utmaningar.
 • Svaret på hur ni kan vara relevanta för kunderna.
 • En innehållsplan.

Storytelling och content

Genom historier och berättelser skapas mening och sammanhang. Vi hjälper er att skapa trovärdiga och starka berättelser som fyller ert varumärke med innehåll och betydelse.

 • Relevant content.
 • Filmer, guider, white paper eller blogginlägg.
 • Starka berättelser.

Kanalval

Eftersom kunderna finns i flera olika kanaler samtidigt hjälper vi er att hitta rätt på marknaden på effektivast möjliga sätt oavsett om det handlar om organisk spridning eller köpt annonsering på sociala medier.

 • Förståelse för hur olika kanaler fungerar.
 • Köp och spridning i olika kanaler.
 • Plan för publicering i de kanaler som passar er bäst.

Leads & konverteringar

Med effektiv digital marknadsföring i samverkande kanaler och säkra mätmetoder får ni konkreta och relevanta leads eller konverteringar. På så sätt kan ni enkelt räkna hem er investering.

 • Leads som är kvalificerade och direkt kan bearbetas.
 • Kunskap om era kunders intressen.
 • Digitalt och effektivt sätt att påverka försäljningen.

Marknads-PR

Utifrån samma marknadsbudskap som ligger till grund för en kampanj eller nytt erbjudande, planerar vi budskap och spridningskampanj för att ge spridning och effekt i prioriterade kundgrupper.

 • Spridningsplanering som ger effekt.
 • Kompletterande paketering av budskap.
 • Viraleffekt i flera led.

Sociala medier-strategi

Vilka kanaler ska vi finnas på och hur stödjer det vår affär? Utifrån era sälj- och marknadsmål jobbar vi fram en sociala medie-strategi som stödjer marknadsföringen och i långa loppet försäljningen.

 • Plan för engagemang i olika kanaler.
 • Förståelse för var och hur ni kan kommunicera med kunder.
 • Tydlig process för publicering och interaktion.

Digital kommunikation

Idag planeras och genomförs de flesta kommunikationsinsatser digitalt för att gynna SEO och sociala spridning. All kommunikation från Greatness PR utgår från perspektivet digital kommunikation.

 • Tydlig effekt på SEO.
 • Målgruppsanpassad digital kommunikation.
 • Anpassad för olika kanaler, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin etc.

Annonsering sociala medier

Sociala medier är billiga och effektiva kanaler att nå rätt målgrupper i rätt tid. Genom att rikta er till personer med specifika titlar, intressen, sökbeteenden med mera så ökar ni möjligheterna att skapa intresse och kontakt – och i förlängningen försäljning.

 • Rätt målgrupper för ert företag
 • Kostnadseffektiva kanaler
 • Mätbara och tydliga resultat
 • Bra för mindre punktinsatser och längre kampanjer