Opinionsbildning - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm
Opinionsbildning

Delta i och påverka samhällsdebatten

Opinionsbildning

Att delta och skapa en önskvärd riktning i samhällsdebatten är viktigt för alla företag. Genom att belysa hur politiska frågor kan påverka er bransch går det att diskutera beslut och förändra målgruppers inställning i olika frågor. Ni arbetar kanske med tillverkning och vill påverka nivåerna för vissa tillåtna ämnen, eller så är ni en e-handlare som vill få igång en samhällsdebatt om momsfrågan. Opinionsbildning kan användas i flera olika syften.

Vi hjälper er identifiera målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den samhällspolitiska arenan och som kan positionera er och ge avtryck i en aktuell frågeställning. Greatness PR har även femton års erfarenhet av Almedalen, Sveriges största samhällspolitiska arena.

Gör er fråga hörd i samhället

Nå fram i samhällsdiskussionen, bilda opinion, utmana och debattera, nå beslutsfattare och bidra till förändring som kan vara till er och samhällets fördel. De redaktionella medierna spelar fortfarande en avgörande roll i hur och inom vad samhällsdiskussionen förs. Det är på debattsidorna som samhällets agendor diskuteras.

Vi hjälper er identifiera ämnen och vinklar som är intressanta för de stora debattredaktionerna, producera debattartiklar och bearbeta media

Case: Debattartiklar gav genomslag i viktiga branschmedier

När ett av världens största kemiföretag ville påverka det politiska samtalet och uppmärksamma specifika politiska frågor, hjälpte vi dem att driva opinion. Resultatet blev att flera viktiga dags- och branschtidningar publicerade företagets debattartiklar, både om plaståtervinning och jordbruk.

Greatness PR är en pr-byrå i Göteborg och Stockholm

Ni får hjälp med:

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se