Samhällsengagemang - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm
Samhällsengagemang

Rätt position i samhället

Ert varumärke är den kompass av värderingar ni som organisation använder. Målsättningen är då att uppfattas på ett specifikt sätt av omvärlden. Vi utgår förenklat från modellen varumärke + kommunikation = image.

Opinionsbildning

Vi identifierar målgrupper och trender, utformar budskap anpassade för ert unika syfte, och bidrar med råd och stöd som gynnar er ställning på den samhällspolitiska arenan.

Samhällskommunikation

Att göra gott – och berätta det på rätt sätt – är i dag en konkurrensfördel. Det gäller att berätta om det, oavsett om det är små insatser eller stora sponsringsuppdrag, till samhället och intressenter runt ert företag.

Inkluderande kommunikation

För att dra nytta av mångfald och skapa en välkomnande organisationskultur arbetar företag med inkludering. Vi introducerar begrepp och metodik för ledning och organisation. Ni får ledsagning, utbildning, handfasta råd och styrverktyg i hur ni använder inkluderande kommunikationen till att omfatta alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsuppsättning.

Nå ut – nå fram – nå in

Almedalen

Almedalsveckan är Sveriges största samhällspolitiska arena där beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor och politiska partier samlas varje år. På denna arena erbjuder vi allt från introduktioner till stora event. Greatness PR har hjälpt uppdragsgivare att nå fram med budskap under Almedalsveckan i över tio år och kan hjälpa er hitta rätt på oavsett vilken ambitionsnivå ni har.