Digital kommunikationsbyrå Stockholm

Varumärkesstrategi – Formeln som gör ert varumärke unikt

Ert varumärke är den kompass av värderingar ni som organisation använder. Målsättningen är då att uppfattas på ett specifikt sätt av omvärlden. Vi utgår förenklat från modellen varumärke + kommunikation = image.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se

Nulägesanalys av varumärket

En kartläggning och analys av hur ni internt uppfattar varumärket, hur ni och era konkurrenter uppfattas av både kunder och omvärlden, och vilken marknadsposition som är möjlig.

 • En varumärkesrapport med konkurrensanalys.
 • Insikter i hur ni och ert varumärke linjerar.
 • Attitydundersökning och kännedom.

Varumärkesresan

Starka varumärken tar tid att bygga. Att välja en unik position är startskottet då hela organisationen engageras i ett genomgående värderingsarbete, en process som vi kallar varumärkesresan. Omvärldens omdömen avslöjar hur väl det lyckas.

 • Strategi som bygger varumärket.
 • Workshops och engagerade medarbetare.
 • Målbild, delmål och löpande uppföljning.

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är det dokument som formulerar er identitet och ingående delarna av varumärket såsom värdegrund, vision och grafisk identitet. Plattformen är kartan till att uppfattas entydigt av omvärlden.

 • Styrdokument för identitet, position och image.
 • Beskrivning av varumärkets delar i detalj.
 • Styrdokument för intern och extern kommunikation.

Uppföljning och mätning

Längs varumärkesresan behövs löpande återkoppling på att positionsförflyttningen händer och att vägvalen ger effekt. Ett bra sätt är att göra attitydundersökningar i kombination med fokusgrupper.

 • Ny mätning en eller flera gånger per år.
 • Insikter i hur varumärkesförflyttningen sker.
 • Analys och eventuell justering av process.

Kommunikationskarta

Ett kommunikationsarbete som ger mätbar effekt börjar med en röd linje i både intern och extern kommunikation. Kommunikationskartan är ett styrverktyg som gör det enklare att få företagets kommunikation att uppfattas enhetligt.

 • Styrdokument för intern styrning av all kommunikation.
 • Viktiga delar från en varumärkesplattform.
 • Målgruppsanalys och formulerad värdegrund.