Företagskommunikation | Greatness PR
Företagskommunikation

Berättelser från er värld

Ert varumärke är den kompass av värderingar ni som organisation använder. Målsättningen är då att uppfattas på ett specifikt sätt av omvärlden. Vi utgår förenklat från modellen varumärke + kommunikation = image.

Pressmeddelanden & Nyheter

Allt som händer i er värld är nyheter värda att berätta, omvärlden har förväntningar på att alla företag och organisationer ska förklara vad som händer på ett intressant sätt.

Digital kommunikation

Idag planeras och genomförs de flesta kommunikationsinsatser digitalt för att gynna SEO och social spridning. All kommunikation från Greatness PR utgår från perspektivet digital kommunikation.

Omvärldsbevakning

Bra internkommunikation skapar en effektiv verksamhet som presterar bättre resultat. Medarbetare behöver strukturerad och intressant interninformation från ledning och chefer och mellan avdelningar eller arbetslag.

Medierelationer

En del av att paketera och nå ut med budskap är att göra er intressanta för redaktionella medier. Vi vet hur nyhetsredaktioner arbetar och nyheter skapas och kan göra er intressanta och enklare att välja att skriva om.

Kriskommunikation

Kommunikationsfunktionen är den som belastas mest vid en kris. Det går inte att vara redo för alla scenarion men med hjälp av beredskap, träning och planering går kriser att arbeta med på ett konstruktivt sätt.

Medieträning

Att bli intervjuad av medier i skarpt läge ökar stressnivån samtidigt som felmarginalerna är små. Att samtidigt kunna få fram de budskap som är viktiga för er kräver övning och förberedelse.

Internkommunikation

Bra internkommunikation skapar en effektiv verksamhet som presterar bättre resultat. Medarbetare behöver strukturerad och intressant interninformation från ledning och chefer och mellan avdelningar eller arbetslag.

Vi är Greatness

En kommunikationsbyrå i Göteborg och Stockholm

Greatness PR började som en traditionell pr-byrå med en fot i Almedalsveckan och opinionsbildande arbete, den andra i traditionell rådgivning och aktiviteter som gav publicitet.

Idag har pr-byrån Greatness utvecklats till en digitaliserad kommunikationsbyrå i Göteborg och Stockholm och fungerar som en komplett marknads- eller kommunikationsavdelning till medelstora B2B-företag. Greatness PR utgår alltid från en varumärkesstrategi för att planera och genomföra insatser som ökar kännedom i rätt målgrupper och nya affärsmöjligheter. Insatserna kan vara en digital spridningskampanj i kombination med sökordsannonsering och publicitet i media, eller mer grundläggande arbete med baskommunikation på webbplatsen och SEO i kombination med Google Ads som driver och utvecklar trafiken till webbplatsen.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se