Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

28 november 2019

Ny undersökning: Sveriges kommuner spenderar miljonbelopp på icke certifierade personlighetstester

I princip alla svenska kommuner använder personlighetstester när de rekryterar. Men närmare hälften av de 30 största kommunerna spenderar miljonbelopp på tester som inte är vetenskapligt certifierade för den svenska marknaden enligt branschstandard. Det visar en ny undersökning gjord av...

Polischefer

19 juni 2019

JobMatch Talent kan hjälpa Polisen hitta rätt chefer

Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare. Med hjälp av personlighetstestet JobMatch Talent har nu forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ledarskapsprofil för en ideal polischef. Profilen kan framöver användas i...

Polischefer

8 april 2019

Ny studie: Passivt och oengagerat ledarskap dominerar hos Sveriges polischefer

Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare. En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet har identifierat vilka ledarskapsstilar och egenskaper som är vanligast hos Sveriges polischefer. De dominerande egenskaperna är bland annat passivitet...

Trevor Archer

22 november 2018

Enkla färgskalor leder till misslyckade rekryteringar, här är testen som verkligen fungerar

Trevor Archer, Doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet. I september släpptes boken Omgiven av dåliga chefer, uppföljaren till storsäljarna Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater. Böckerna baseras på DISC-modellen som utgår från att alla personligheter kan placeras...

Flera personlighetstester är certifierade i Sverige, men bara ett utifrån kriteriet att kunna predicera arbetsprestation.

18 september 2018

Personlighetstestet som förutser arbetsprestation åter certifierat av DNV-GL

Det finns idag ett antal personlighetstester som är certifierade för den svenska marknaden, men bara ett som har certifierats utifrån kriteriet att kunna predicera arbetsprestation. För andra gången har JobMatch Talent nu godkänts av DNV-GL. – Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel...

JobMatch Sweden gör ännu ett starkt år ­– ­ökar omsättningen med 20 procent

21 mars 2018

JobMatch Sweden gör ännu ett starkt år ­– ­ökar omsättningen med 20 procent

JobMatch Sweden fortsätter att växa och ökar omsättningen med 20 procent. Den stora framgångsfaktorn är att allt fler företag, kommuner och myndigheter väljer att arbeta med ett DNV-GL-certifierat testsystem vilket JobMatch Talent är. – Vårt testverktyg JobMatch Talent blev 2015 först...

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

4 december 2017

”Svenska polischefer brister i social kompetens”

Ny forskningsstudie från Polisens Nationella operativa avdelning En ny studie visar att Sveriges polischefer rankas lägre än både chefer inom näringslivet och offentlig sektor i egenskaperna tillit, tolerans och kontaktskapande. De tre egenskaperna är kopplade till människans sociala förmåga. –...

Martin Lagerstrom SCB

20 september 2017

SCB ökar användningen av JobMatch Talent

Martin Lagerström tilldelades nyligen ACQ:s Global Award för sitt arbete med SCB:s strategiska kompetensförsörjning Statistiska centralbyrån använder JobMatch Talent mer än någonsin. Oavsett om det handlar om nyrekryteringar, kompetensutveckling eller ledarstöd så är det arbetspsykologiska personlighetstestet en viktig del av myndighetens strategiska...

Polischefer

15 september 2017

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs Universitet. Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch...

JobMatch Talent lanserar snabbtest

6 september 2017

Nytt snabbtest kapar dyrbar tid för rekryterare

Det tar tid att rekrytera rätt person, bara att gå igenom själva ansökningarna kan vara mycket tidsödande. JobMatch Sweden lanserar därför ett nyutvecklat pre-screeningtest för att skynda på processen och med hög träffsäkerhet plocka fram rätt kandidater ur högen med...

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

10 maj 2017

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

För att utveckla Sveriges polisorganisation har utvärderingsfunktionen hos Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, sedan 2012 genomfört flera delstudier om ledarskapsegenskaper hos svenska polischefer. I den senaste studien mäts tre viktiga ledaregenskaper hos svenska polischefer – stresstolerans, inre driv och företagsamhet,...

Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända av det internationella certifieringsorganet DNV-GL.

7 september 2016

Ännu ett svenskutvecklat arbetspsykologiskt test godkänt av DNV-GL

Certifierade JobMatch Talent får sällskap av Psykologisk Metod som nu har certifierats av DNV-GL. Nu finns två svenskutvecklade arbetspsykologiska tester som är granskade och godkända av det internationella certifieringsorganet Det Norska Veritas Certification . DNV-GL tog förra året över all...

2015 tog det internationella kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL, över certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige.

19 maj 2016

Nya branschkrav för arbetspsykologiska test

Förra året tog det internationella kvalitetssäkringsföretaget Det Norske Veritas, DNV-GL, över certifieringen av arbetspsykologiska test i Sverige. Det finns en uppsjö av olika personlighetstester på marknaden och nu kan köpare snabbt se vilka som håller måttet. Nya hårdare riktlinjer gör...