Med rätt IR blir bolaget intressant för fler investerare - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Med rätt IR blir bolaget intressant för fler investerare

Intressanta bolag lockar till sig aktieägare. Ointressanta bolag är det få som vill köpa aktier i.

– Det finns en tydlig koppling mellan IR-kommunikation och hur många som äger aktier i bolaget, säger Magnus Sjöbäck, vd för Greatness PR med mångårig erfarenhet av IR-kommunikation.

Ju attraktivare något är, desto värdefullare blir det. Det gäller även aktier, som på en aktiemarknad finns i en begränsad mängd där utbud och efterfrågan tydligt avgör prissättningen. Att investera i ett företags aktie sker i konkurrens med andra företagsaktier. Därför vill investeraren känna sig trygg och väljer företrädesvis att investera i ett bolag de har kännedom om än ett som för dem är okänt.

Är det då ett självändamål för noterade företag att synas? Frågan kan verka vara retoriskt ställd. Ändå är det vanligt förekommande att den huvudsakliga kommunikation som noterade företag har är vad vi kallar för det regulatoriska, det vill säga finansiell information via kvartals- och årsrapporter. I övrigt är de i det närmaste tysta.

– När vi pratar med noterade företag som är tysta brukar deras förklaring vara att de inte känner sig mogna att synas i större sammanhang eller har begränsat med nyheter. Det är i mitt tycke fel resonemang. Det är möjligt att vissa företag kanske har produkter som inte är mogna för att lanseras på marknaden, men som noterat bolag borde de synas för att attrahera både befintliga som nya aktieägare, framför allt ifall de i en framtid kanske behöver göra nyemission. Företagsledningen kan därför se aktien som en av bolagets produkter och ha en tydlig strategi för hur aktiens varumärke ska stärkas och nå bredare kännedom, och därmed fler investerare, säger Magnus Sjöbäck.

Läs också: 5 sätt att göra IR-kommunikation intressant

Greatness PR anser att noterade bolag bör ha en kommunikationsstrategi för bolagets aktie. Investerare söker aktivt information och då gäller det att synas i rätt sammanhang. Därmed är det viktigt att ha mycket god digital närvaro, både i sökresultat på Google och i sociala medier. Att söka publicitet i redaktionella medier är även det effektivt och då främst i branschrelaterade medier för att på så vis positionera och bygga ett namn inom den bransch de verkar.

– Den som inte syns, den finns inte. Så fungerar det även på aktiemarknaden. Det handlar inte om att boosta aktievärdet eller så kallad kursvårdande information, utan att sakligt berätta för investerare om bolaget och vad det står för. Aktieägaren är en kund och en relation som ska underhållas. Det perspektivet räcker långt.

– Greatness PR har gedigen erfarenhet av att arbeta med noterade företag där vi integrerar IR-kommunikationen med varumärkesplattformen. Det ger mer effekt som ofta går att se i form av ökad ägarbas, fler investerare, eller ökad likviditet i en aktie förutom ökad försäljning av produkterna eller tjänsterna bolaget erbjuder. IR-kommunikationen bör vara en del av bolagets hela kommunikation, säger Magnus Sjöbäck.

Alla på Greatness PR som arbetar med IR-relaterad kommunikation är utbildade inom börsrätt. På så vis skapar Greatness PR trygghet i sina leveranser till noterade bolag.

Kontakta oss gärna ifall även ert bolag vill uppfattas som ett starkare varumärke hos investerare.

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter