21 juni 2018

Samhällsengagemang

Ny studie – hållbarhetsstrategin påverkar resultatet positivt

Ny studie – hållbarhetsstrategin påverkar resultatet positivt

Bolag som arbetar framgångsrikt med hållbarhet har i genomsnitt fem procent högre avkastning per år, det visar en ny studie från Nordea.

Studien tittar närmare på 6000 bolag utifrån hur bra de är på att identifiera och hantera hållbarhetsrisker kopplade till miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Resultatet är tydligt – företag som lyckas med hållbarhetsarbetet presterar bättre än andra företag.

”Det har gått från att främst handla om etik till att vara av strategiskt stort värde. Och den rörelsen går inte att stoppa.” säger Isabelle Cassel på Nordea.

Att identifiera rätt områden och dra affärsmässig nytta av hållbarhetsarbetet är också grunden till ett lika hållbart varumärkesarbete.

– Genom att kontinuerligt berätta vad och hur företaget arbetar med hållbarhet, sociala frågor eller samhällsengagemang utöver marknadskommunikation blir hela varumärket tydligt och tillgängligt, säger Magnus Sjöbäck, vd på Greatness.

Greatness PR hjälper företag att paketera och sprida samhällsengagemang till omvärlden. Läs mer här eller hör av er till Sara Hadgu på sara.hadgu@greatness.se eller ring 010-209 40 10.