”PR-branschen verkar behöva bättre PR” | Greatness PR

”PR-branschen verkar behöva bättre PR”

Examensarbete på branschen som arbetar för att inte synas

Är orsaken till en allmänt spretig uppfattning av PR-branschen resultatet av en osäker intern identitet? Det är frågan som ett nytt examensarbete från Göteborgs Universitet tar upp. Och visst finns det interna hinder att övervinna för den svenska PR-branschen, som är bra på mycket, men som inte lyckats skapa en enhetlig bild av yrket.

– PR-branschen verkar helt enkelt behöva bättre PR. Det skulle skapa positiv genklang för branschen och alla företag i behov av rådgivning och bättre kommunikation, säger Magnus Sjöbäck, vd på Sjöbäck PR, som ligger bakom undersökningen.

Examensarbetet Branschen som arbetar för att inte synas , gräver i hur PR-konsulter ser på sin egen bransch. Studenterna Fredrik Lagerström och Sebastian Davidsson från Medie- och kommunikationsvetarprogrammet på Göteborgs universitet genomförde nyligen studien på uppdrag av Sjöbäck PR.

– Utanför branschen har alla väldigt olika uppfattning om PR. Jag hör beskrivningar som spinndoktorer, säljare, propaganda, politikerjobb, virala fenomen, publicitet, falsk information eller omoralisk rådgivning. Och det är inte ovanligt med förväntningar att ’fixa en artikel i affärspressen’. Men det är inte på de premisserna som PR fungerar eller någon seriös PR-byrå arbetar, säger Magnus Sjöbäck.

Likartad bild i PR-branschen

I undersökningen intervjuade författarna elva PR-konsulter från Göteborg och Stockholm, sex kvinnor samt fem män. Samtliga med mellan 2 och 30 års erfarenhet och idag verksamma i branschen. Resultatet av intervjuerna överraskade.

– Att PR-branschen är präglad av dåligt förtroende från allmänheten är inget nytt. Vi trodde att definitionen av PR skulle skilja sig åt även inom branschen. Men vad som överraskade var att i princip alla vi intervjuade hade en likartad bild av vad PR är – relationsbyggande där förtroende och långsiktiga värden skapas genom rak och ärlig kommunikation, säger Fredrik Lagerström.

Spretigheten ligger enligt intervjuerna inte främst i att PR-konsulter har olika uppfattningar om begreppet PR eller att branschen skulle vara omoralisk. En mer trolig förklaring är bristen på egen kommunikation.

– Ironin som uppstår är att branschen, vars syfte är att positionera varumärken och bygga förtroende, inte lyckats föra fram sig själv bättre. De intervjuade berättade att PR-byråerna i allmänhet inte prioriterar sin egen kommunikation så högt, säger Fredrik Lagerström.

– Branschens otydlighet blir till ett problem. Särskilt om allmänhet och kunder inte har tillgång till bra information för att kunna bilda sig en uppfattning. Här verkar det finnas behov av utbildning och positionering att ta itu med. PR för PR-branschen helt enkelt, säger Magnus Sjöbäck.

Examensarbetet Branschen som arbetar för att inte synas genomfördes av Fredrik Lagerström och Sebastian Davidsson och grundas på intervjuer av elva PR-konsulter från Göteborg och Stockholm, sex kvinnor och fem män. Samtliga med mellan 2 och 30 års erfarenhet och idag verksamma i branschen.

Sjöbäck PR nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter