19 februari 2021

Chordate Medicals vd: ”Ägarna visar stort förtroende för bolaget”

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

De senaste dagarna har två av Chordate Medicals största aktieägare meddelat att de ökat aktieinnehaven i bolaget – Isac Brandberg AB samt närstående, och Jinderman & Partners AB. Detta har meddelats efter en period då Chordate uppnått lovande framsteg på marknaden i Saudiarabien med behandlingen mot rinit, och fått besked om att migränstudien i Finland som tidigare pausats, bedöms kunna återupptas i början av mars.

– Det är mycket glädjande att större ägare i flera fall valt att kommunicera ett ökat ägande i Chordate. Det är ett tydligt tecken på nivån av förtroende som finns för bolaget bland de större ägarna, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Ett par av Chordates största aktieägare har nyligen meddelat en betydande ökning av ägarandelen i bolaget. Isac Brandberg AB:s samt närstående har ökat ägarandelen från 7,6 procent per 2020-12-31, till 10,7 procent per 2021-02-17, och Jinderman & Partners AB har ökat ägarandelen från 2,4 procent per 2020-12-31 per till 3,3 procent per 2021-02-17.

– Aktieägarnas stöd är avgörande för att vi ska kunna slutföra arbetet med att etablera behandlingsmetoderna för kronisk migrän och rinit på strategiskt utvalda marknader och bli ett vinstdrivande tillväxtbolag, säger Anders Weilandt.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av den patientstudie som påbörjades 2018. Det statistiska utfallet från studien behövs för att erhålla CE-märkning för användningsområdet kronisk migrän. Sedan tidigare har bolagets rinit-behandling erhållit CE-märkning och introducerats i utvalda EU-marknader samt Saudiarabien.

Läs mer om Chordate