8 mars 2021

Duearity närmar sig både börsnotering och produktlansering

Duearity

Duearity, före detta Cochlearity, har sedan 2016 utvecklat den medicintekniska produkten Tinearity som hjälper människor med tinnitus, och under 2020 genomgick produkten en proof of concept med mycket goda resultat. Med en nytillsatt styrelse och en ny produktsida förbereder bolaget nu både för produktlansering och börsnotering.

– Den nya prototypen av Tinearity ligger väldigt nära hur slutprodukten kommer se ut, nu ska vi finslipa detaljer under våren. Därefter kommer produkten genomgå de validerings- och verifieringsprocesser som krävs för CE-märkning och att kunna leverera produkter till marknaden, säger Fredrik Westman, vd Duearity.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet jobbar Duearity också med marknadstester och förberedelser för att bygga upp en kundbas som kan aktiveras under sommaren 2021.

– Vi vill vara förberedda och ha en stabil sälj- och marknadsföringsstruktur redo när CE-märkningen kommer. I våra undersökningar ser vi ett stort intresse i hela världen men vi kommer inledningsvis fokusera på EU-marknaden.

Styrelseordförande för Duearitys nytillsatta styrelse blir Rom Mendel som under 14 år var global marknadschef och sedan vd för det internationella hörapparat-företaget Cochlear Bone Anchored Solutions. Styrelseledamöter är Eva Vati, vd och grundare av VATIs Common Ground, Anna Chérouvrier Hansson, Vice President Sales & Business Development på SenzaGen, Ali Jehanfard, team leader för Duearitys tekniska utvecklingsarbete, och Duearitys grundare Peter Arndt.

Utöver den första produkten, Tinearity, utvecklar Duearity ytterligare en medicinteknisk lösning som bolaget har lämnat in en patentansökan på. Det handlar om en systemlösning som bygger på artificiell intelligens.

– Vi har ett händelserikt år bakom oss och ser fram emot ett ännu mer spännande 2021 där målsättningen är att både börsnotera bolaget och etablera Tinearity på den europeiska marknaden, säger Fredrik Westman, vd Duearity.

Läs mer om Duearity och CBC Investment Groups andra projekt