FEI satsar på nationell tillväxt – ökar YH-utbildningarna med 40 procent

Nya tilldelningar från Myndigheten för yrkeshögskolan för 2019

Till hösten erbjuder FEI fler YH-utbildningar än någonsin. I samtliga av de tio tilldelade utbildningarna är det digitala distanskonceptet FEI FLEX ett viktigt inslag eftersom det ger kursdeltagarna friheten att genomföra studierna oavsett var de befinner sig. Det öppnar även upp för en bred nationell utbildningssatsning.

– Ett stort mervärde är att FEI FLEX gör det möjligt att i realtid medverka på YH-utbildningar från hela landet. Det ger alla företag och boende på mindre orter helt nya möjligheter till kompetensutveckling, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef för FEI:s YH-utbildningar.

Nu är det klart att FEI kommer att ge tio olika YH-utbildningar från hösten 2019. Nyheterna är Account ManagerProjektinköpare/entreprenadingenjör för bygg och anläggning och Försäkringsrådgivare/skadereglerare/riskbedömare.

– Med FEI:s distanskoncept kan man ta en hel utbildning från vilken del av landet som helst och närvara online på lektionerna som om man fysiskt vore på plats. Full interaktivitet under lektionerna och sedan möjlig repetition från de inspelade lektionerna. Det här öppnar upp stora möjligheter för alla som inte kan åka till utbildningsorter men vill utbilda sig.

Behovet av utbildning eller kompetensutveckling är stort i hela Sverige. I orter utanför storstäderna kan behovet vara ännu starkare, ett hinder är ofta att det inte finns tillräckligt stort underlag för att få en utbildning beviljad på orten.

– Myndigheten för yrkeshögskolan planerar att öka antalet utbildningsplatser med över 40 procent de kommande åren och vill göra kompetensutveckling mer tillgängligt i hela landet. Däremot vill de inte öka koncentrationen till storstäderna och här ligger FEI FLEX helt i linje med deras ambitioner.

Förutom de sedan tidigare fyra beviljade YH-utbildningarna har förnyat förtroende tilldelats för ytterligare tre och tillstånd att driva tre nya utbildningar. Totalt tio YH-utbildningar erbjuds nu av FEI.

– Jag är mycket glad över våra nya utbildningar, vi ser mycket stor efterfrågan av kompetensen från näringslivet både regionalt och nationellt. Detta är utbildningar som alla är nära knutna till vår kärnverksamhet och historia, vilket underlättar nu när arbetet intensifieras med att sätta samman ledningsgrupper och att rekrytera föreläsare och studerande, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef för FEI:s YH-utbildningar.

Läs mer om FEI:s YH-utbildningar: https://www.fei.se/yh/

Ansökan öppnar 11 februari.

Samtliga YH-utbildningar hos FEI ges i Stockholm/Göteborg och alltid med FEI FLEX:

  • Food and Beverage Manager, 300 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Betongingenjör, 300 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Event Manager, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Redovisningskonsult, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Kvalificerad Inköpare, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Account Manager, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Försäkringsrådgivare, Skadereglerare, Riskbedömare, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX
  • Food and Beverage Manager, 300 Yh-poäng, Göteborg & FEI FLEX
  • Försäkringsrådgivare, Skadereglerare, Riskbedömare, 400 Yh-poäng, FEI FLEX
  • Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning, 400 Yh-poäng, Stockholm & FEI FLEX

FEI:s nyhetsrum