Fondbolagens hållbarhetsarbete studeras – ny avhandling av Dr Emilia Cederberg från HHS tilldelas Oskar Silléns pris 2020

Dr Emilia Cederberg vinnare av Oskar Sillén 2020

För avhandlingen om hur fondbolag integrerar socialt hållbar och miljömässig hänsyn i deras analys- och investeringsbeslut tilldelas dr Emilia Cederberg vid Handelshögskolan i Stockholm, HHS, 2020 års Oskar Sillén-pris. Det årliga stipendiet tilldelas den bästa avhandlingen i företagsekonomi, Emilia Cederberg tog emot priset 9 december vid en digital ceremoni från FEI:s lokaler i Stockholm.

­­­­­­­– Jag är personligen mycket glad över priset och det känns väldigt bra att detta viktiga ämne uppmärksammas, säger Emilia Cederberg, doktor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Doktor Emilia Cederbergs avhandling The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change behandlar det praktiska interna arbetet kring hållbarhetsanalys inom kapitalförvaltning. Avhandlingen lades fram vid Institutionen för redovisning och finansiering och finansierades av Mistra Center for Sustainable Markets (Misum).

– Det är allt viktigare för investerare att påvisa ett integrerat arbetssätt där både hållbarhet och finansiella hänsynstaganden påverkar analys och beslutsfattande. Det har hänt otroligt mycket inom hållbara investeringar de senaste åren, något som kommer att fortsätta, inte minst med hänsyn till nya regleringar på EU-nivå.

– Avhandlingen är aktuell för alla som arbetar med hållbarhet inom finansbranschen, antingen som investerare eller med arbetsuppgifter inom investor relations på bolagssidan. Den ger större förståelse för hur investerare och bolag kan få till produktiva samtal kring hur affärsmodeller påverkas av exempelvis klimatförändringar och vilka affärsmöjligheter eller risker detta kan medföra.

Genom sin problematisering av begreppet integrering hoppas Emilia bidra till kritiskt tänkande och reflektion även inom områden som jämställdhet, mångfald och risk management, områden där just ”integrering” ofta ses som en självklar metod.

– I dagsläget har ofta hållbarhetsanalytiker för många ansvar, från att svara på frågor om kontorets återvinning till att representera kapitalförvaltarens hållbarhetsarbete externt. Jag tror att hållbarhetsanalytikern, som en expertroll, måste få tid, resurser och tekniska verktyg för att ytterligare visa på länken mellan klimat och ekonomi.

Emilia Cederberg mottog Oskar Silléns pris under en ceremoni i FEI:s lokaler 9 december.

– Jag känner till priset sedan tidigare då en av mina akademiska förebilder faktiskt är en före detta pristagare. Detta känns fantastiskt kul, när jag fick reda på att jag vunnit blev jag väldigt överrumplad, säger Emilia Cederberg.

Dr Emilia Cederberg

Emilia Cederberg är doktor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en tjänst som Assistant Professor vid Institutionen för redovisning och finansiering, och är affilierad forskare inom Misums Accounting Frameworks-plattform och initiativ för Sustainable Finance. Hon har bland annat en master i redovisning och en bakgrund som hållbarhetsanalytiker.

Juryns motivering

Med fokus på hur fondbolag integrerar social och miljömässig hänsyn i deras analysarbete och investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på frågan genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (Environmental, Social and Governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.

Jurymedlemmar 2020

  • Professor Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School (ordförande)
  • Professor Helén Andersson, Linnéuniversitetet
  • Professor Karin Jonnergård, Lunds universitet
  • Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm

Oskar Silléns pris

Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling föräras årligen till Sveriges främsta nya forskare i företagsekonomi. Priset, som uppgår till 30 000 kronor, delas ut till minnet av Oskar Sillén, banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi. Han var professor vid Handelshögskolan i Stockholm under 1900-talets första decennier och dessutom ordförande i FEI under åren 1917-1920.

Priset har delats ut sedan 2004 av FEI.

För mer information:
Magnus Rolf, vd, 0708-60 61 52, magnus.rolf@fei.se
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se
Emilia Cederberg, Handelshögskolan i Stockholm, 0709-81 50 51, emilia.cederberg@hhs.se