12 augusti 2021

Intellego får testorder på nyligen lanserade 222nm dosimeter från amerikanska Ushio

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fått en testorder på den nyligen lanserade 222nm dosimeter från amerikanska Ushio, världens största leverantör av desinfektionsutrustning med 222nm ultraviolett ljus. Ordervärdet är USD 35 800 och avsikten är att utvärdera marknaden för dosimetern i USA samt vidare kommersialisering globalt.

Ushio har det senaste året testat och kvalitetssäkrat Intellegos teknik och har nu lagt en order på USD 35 800 för att utvärdera marknaden genom att sälja Ushio-märkta 222nm dosimetrar i USA. Dosimetrarna levereras de kommande veckorna och under Ushios eget varumärke.

– Detta öppnar upp en helt ny marknad för Intellego. Att Ushio väljer att arbeta med Intellego är en kvalitetsstämpel på vår teknik och en tydlig indikation på en lyckad lansering av 222nm dosimetern. Denna order avser marknaden i USA men Ushio har redan aviserat att produkten kan komma att användas på deras europeiska och asiatiska marknader, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Förutsatt att marknadsutvärderingen går enligt plan och Ushio sedan breddar användandet av dosimetern till deras globala marknad, skulle det kunna innebära intäkter för Intellego i storleksordningen 50-100 MSEK per år. Ushio är ett globalt bolag med en omsättning på ca 118 Mrd SEK och världens största företag för 222nm ljus.

Om 222nm dosimeter

Intellegos 222nm dosimeter indikerar när en yta eller luft blivit exponerat för tillräcklig mängd ultraviolett ljus för att uppnå desinfektion av till exempel olika virus, men också för att indikera att en person inte blivit överexponerad av strålningen. Dosimetern är verifierad av Sveriges forskningsinstitut RISE och är i dagsläget den enda verifierade dosimetern för 222nm på marknaden.

Intellego marknadsför sedan tidigare en annan dosimeter för att mäta exponeringen med 254 nm ultraviolett ljus, skillnaden ligger i att desinfektion med 222nm ultraviolett ljus verkar kunna genomföras under en viss tid utan att närvarande människor tar skada av ljuset.

Om Intellego Technologies UVC dosimetrar

UVC dosimetrar används bland annat av hälso- och sjukvården för att verifiera att ytor har utsatts för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier, virus och sporer. Dosimetern, när den utsatts för ultraviolett ljus, ändrar färg, vilket ger användarna ett enkelt, effektivt och snabbt verktyg för att säkerställa tillräcklig desinfektion.

För mer info om Ushio
https://www.ushio.com/