10 augusti 2021

Intellego tecknar LOI med amerikansk distributör inom kosmetik och solskydd för konsumentmarknaden

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI med Equilibrium47/Fahsal, en amerikansk distributör inom kosmetik, hälsa och solskydd. Avsikten är att kommersialisera konsumentprodukterna UV-indikatorer i både Nord- och Sydamerika. Distributören lägger samtidigt en testorder på USD 18 000 för att under högst sex månader utvärdera marknaden. Avtalet och ordern medför att Intellego påbörjar den aviserade kommersialiseringsfasen mot konsumentmarknaden i USA tidigare än planerat.

– Distributören är verksam i både USA och Sydamerika. De arbetar idag med några av världens största företag inom kosmetik, hälsa och solskydd, och har gett oss en trovärdig och positiv uppskattning av hur de uppfattar den potentiella marknaden. De är villiga att investera, har lagt en testorder och kommer omgående att börja marknadsföra produkten mot utvalda målgrupper i USA för att bekräfta deras bild av marknaden, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Förutsatt en lyckad kommersialisering uppskattar Equilibrium47/Fahsal att marknaden inom tre år uppgår till 12 miljoner kunder per år enbart i USA, vilket skulle kunna innebära intäkter till Intellego i storleksordningen 180 MSEK per år, en uppskattning som ligger i linje med Intellegos tidigare kommunicerade marknadsbild. Utvärderingsperioden som nu inleds beräknas att ta upp till sex månader.

Om Intellegos konsumentprodukt SmartSun
Intellegos UV-indikator mot konsumentmarknaden säljs och marknadsförs under varumärket SmartSun. Den finns i två format, armband och klistermärken, och är utformade för att indikera när en användare skall applicera mer solskyddsmedel eller förhindra solbränna och långvarig hudskada. Den bärbara UV -indikator ändrar färg utifrån mängden exponering av UVA/UVB. SmartSun-produkterna kan hjälpa användare att minska risken för överexponering och undvika konsekvenserna av för tidig hudåldring eller skada.