18 mars 2019

Ny marknadsansvarig med uppdrag att stärka företagets position

Josefin Holmqvist

Peter Erikson, vd, och Josefin Holmqvist, marknadsansvarig Storesupport.

Storesupport har nyligen rekryterat Josefin Holmqvist som marknadsansvarig med målsättningen att stärka företagets roll som ledande helhetsleverantör till Sveriges detaljhandel, och växa på befintliga såväl som nya marknader.

– Jag kommer lägga stort fokus vid att lyfta Storesupport som arbetsgivare eftersom jag är övertygad om att företagets framgång är ett resultat av jobbet medarbetarna gör hos våra kunder, säger Josefin.

Sveriges detaljhandel står inför förändringar, men också utvecklingsmöjligheter, i och med den digitala omställningen som även Storesupport satsar stort på. Som en del av tillväxtresan pågår nu ett arbete med att ta ett helhetsgrepp kring företagets varumärke och kommunikation, för vilket rollen som marknadsansvarig är extra betydelsefull. Josefin tar även plats i koncernens ledningsgrupp.

– Vi ska växa genom att öppna fler regionala kontor och finnas tillgängliga där kunderna behöver oss, öka våra marknadsandelar inom e-handeln och tillhandahålla branschexpertis. Vi vill fortsätta vara en kunskapskälla och partner till våra kunder och genomdetaljhandelns alla led bidra till att skapa en bättre köpupplevelse för slutkunderna.

Storesupport arbetar till stor del med kunder inom den fysiska detaljhandeln, men växer inom e-handelssegmentet.

– Den kunskap som finns i företaget är oberoende av om kunden är ett e-handelsföretag eller en fysisk affärskedja, vi har ett helhetserbjudande som spänner från lagerhållning och logistik till butiksutveckling, rekrytering och merförsäljning, säger Josefin Holmqvist.

– Storesupport är i en expansiv fas och i helt rätt läge att satsa på nya marknader och utveckla företagets marknads- och kommunikationsaktiviteter. Josefin kommer att bidra stort till både vår rekryterings- och marknadskommunikation, säger Peter Erikson, vd Storesupport.

Storesupport nyhetsrum