24 november 2020

Lozas nya hjälpprojekt: 17-åriga Lirija ger upp allt för sin blinda mamma

Loza Foundation hjälpprojekt

Saadet tillsammans med dottern Lirija.

I ett skjul i utkanten av staden Shutka i Nordmakedonien bor 17-åriga Lirija med sin blinda mamma Saadet. Skjulet består av ett rum som fungerar både som sovrum, kök och badrum. Någon toalett finns inte och varje gång det regnar svämmar hela skjulet över. Lirija har nästan inga tänder kvar och hon blir utfryst i skolan, en skola hon inte längre kan gå till eftersom hon måste samla metall och plast för att hon och hennes mamma ska överleva.

För ett år sedan träffade Lirija Loza Foundations grundare Sabina Grubbeson som var i landet för att besöka socialt utsatta områden. Lirija började berätta om sitt och mammans liv och att varje dag handlar om att överleva.

– Det var omöjligt för mig att höra Lirijas historia och inte göra något för att hjälpa dem, de lever under omänskliga förhållanden som ingen människa ska behöva utstå. De har inte ens möjlighet till sömn och hygien, det är saker som en människa måste ha för att ens börja försöka ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär, säger Sabina Grubbeson.

Lirija och Saadet bodde tidigare i ett hus tillsammans med morföräldrarna men de dog och huset rasade samman. Lirija har inte gått i skolan på länge och familjen får inga bidrag. Hon säger att de länge levt i konstant stress över mat, hälsa och tak över huvudet.

”Vi lever en dag i taget. Människorna som lever här är alla fattiga, vi försöker hjälpa varandra ibland men oftast måste alla fokusera på att överleva själva. Det blev svårare för oss när min mamma började tappa synen, idag är hon 99 procent blind och kan inte arbeta alls”, berättar Lirija.

Nytt hjälpprojekt från Loza Foundation

Från augusti 2020 började Loza Foundation tillsammans med den icke-statliga organisationen Dendo Vas att återställa det hus som tidigare raserat. Nytt tak, nya dörrar och fönster samt en toalett som kommer göra en enorm skillnad för familjens hälsa och hygien. Loza Foundation stöttade också familjen med volontärer som följde med Lirija till tandläkaren som återställde hennes bortfrätta tänder.

Den 20 oktober gick Lirija tillbaka till skolan med support från Dendo Vas som hjälpt till med registreringen, och i början av november kommer Lirija och hennes mamma kunna flytta in i sitt nya hus. Hjälpinsatsen är också startskottet för ett nytt hjälpprojekt och mentorskapsprogram, Barnfamiljer i extrem fattigdom, som Loza Foundation och Dendo Vas nu startar upp. Ett pilotprojekt som kommer pågå under två års tid.

Åtta familjer ingår i  detta hjälpprojekt under det första året. Syftet är att förbättra deras levnadsförhållanden genom att tillhandahålla både direkt stöd i form av exempelvis husreparationer samt kunskap och utbildning så att familjerna ska kunna försörja sig och barnen ska ha de förutsättningar som krävs för att gå i skolan.

– Målet med projektet är att skapa rimliga levnadsförhållanden för familjerna och fungera som en mentor för inkludering i skola och arbetsliv. I möten med familjerna känner jag att vi väcker en viljekraft och ett hopp som de länge saknat. Vi kommer göra allt för att bistå med det som krävs för att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär, säger Sabina Grubbeson.

Den extrema fattigdomen ökar

Världsbanken definierar extrem fattigdom som köpkraft på mindre än 18 kr per dag för en person. De barnfamiljer som ingår i projektet har en köpkraft på omkring fem kronor per dag. I flera av familjerna finns även sjukdom, funktionshinder, särskilt utsatta barn och hemlöshet. Som en följd av corona-pandemin höjde Världsbanken nyligen prognosen för extrem fattigdom, och i somras meddelade FN i en rapport att antalet extremt fattiga ökar för första gången på 22 år.

– Det visar än mer på det akuta läget och hur viktiga den här typen av hjälpprojekt är. Vi kan bidra till livsavgörande och bestående resultat för de här familjernas framtid, precis som för Lirija och Saadet. Det vi behöver nu är stöd i form av pengar, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Lirija och Saadet kommer fortsätta ingå i projektets mentorprogram där dom bland annat kommer få lära sig hushållsekonomi. Lirija har för första gången på länge en positiv syn på framtiden.

”Jag och min mamma är så glada att vi fått hjälp, nu kan vi tro på framtiden. Mitt enda mål är nu att klara skolan så att jag kan börja arbeta och bli en självständig person. Då kan jag försörja både mig själv och min mamma.”

Trots att livet gett henne en minst sagt utmanande start, ser hon också andras behov och gläds med dem.

“Jag ser de andra fattiga barnen här som Loza ska hjälpa nu och är så glad för dem. Tänk att fler ska få den hjälp som jag och min mamma fått”, berättar Lirija.