8 april 2019

Ny studie: Passivt och oengagerat ledarskap dominerar hos Sveriges polischefer

Polischefer

Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare.

En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet har identifierat vilka ledarskapsstilar och egenskaper som är vanligast hos Sveriges polischefer. De dominerande egenskaperna är bland annat passivitet och stresskänslighet.

– Chefskapet är viktigt för vilken organisation eller vilket företag som helst, men för polisväsendet är det i det närmaste avgörande. Chefer med de ledarskapsstilar som vi identifierat har ingenting att göra i rollen som polischef, det kan vara direkt skadligt för organisationen, säger Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet, och en av studiens författare.

studien analyseras 102 svenska polischefers svar på det arbetspsykologiska testverktyget JobMatch Talent. De ledarskapsstilar som förekommer är Negative otherPotential leader, Laissez faire, Resigned dissatisfaction, samt en kombination av de två sistnämnda.

Laissez fair är ett passivt, undvikande och oengagerat ledarskap som inte visar intresse och undviker att ta beslut. Resigned dissatisfaction är ett passivt ledarskap med låg stresstolerans och lågt inre driv. Chefer med ledarskapsstilen Negative other är självcentrerade och bryr sig mer om den egna karriären än om organisationen och medarbetarna.

– Resigned dissatisfaction påverkar nödvändigtvis inte den enskilda medarbetaren lika negativt som Laissez fair men dess effekter på organisationen är direkta och av stor omfattning. Chefer som visar både Laissez fair och Resigned dissatisfactionkan skada både den individuella medarbetaren och organisationen i katastrofal omfattning.

– Vi identifierade också ledarskapet Potential leader som har vissa önskvärda chefsegenskaper, men det är de negativa ledarskapsstilarna som dominerar.

Nästa steg för Trevor Archer och hans forskarkollegor är att i en uppföljande studie identifiera vilka egenskaper som en ideal polischef besitter och utifrån det skapa en ledarskapsprofil.

– Vi kan redan nu slå fast att personer med ledarskapsstilarna vi identifierat hos majoriteten av Sveriges polischefer inte bör inneha chefspositioner. Polisen som organisation måste ha en målbild att arbeta mot för att uppnå förändring. Syftet med nästa studie är att bidra till en sådan målbild, säger Trevor Archer.

JobMatch Sweden nyhetsrum