23 januari 2017

”Vi vill uppmuntra våra modiga medarbetare”

Idag har Kanozi, som grundades 2001, tre delägare - Johan Norén, Johan Casselbrant och Daniel Hohenthal. Men nu erbjuds medarbetare, som jobbat på företaget under minst ett år, att bli delägare.

Nu erbjuder Kanozi Arkitekter medarbetarna att bli delägare:

Arkitektbyrån Kanozi ger det nya året en rivstart genom att låta de anställda köpa in sig i företaget.

– Vi vill skapa en ”win win”-situation som kan uppmuntra och inspirera våra modiga och engagerade medarbetare, säger Johan Norén, vd och medgrundare till Kanozi. 

Idag har Kanozi, som grundades 2001, tre delägare – Johan Norén, Johan Casselbrant och Daniel Hohenthal. Men nu erbjuds medarbetare, som jobbat på företaget under minst ett år, att bli delägare.

– Det här är en långsiktig satsning på att bevara våra medarbetares kompetens och låta dem ta del av företagets långsiktiga vinster. På det här sättet ger vi ökat ansvar och förnyad energi i det dagliga arbetet, säger Johan Norén.

Det finns två nivåer av delägarskap, en för partners och en för övriga medarbetare. Totalt erbjuds knappt en fjärdedel av aktiekapitalet. Målsättningen är att ge en avkastning på 20 procent per år på det investerade kapitalet. Skulle någon delägare sluta på företaget och säljer aktierna är utgångspunkten att de ska få tillbaka sin insats.

– Vi vill skapa ett balanserat och jämställt ägande i företaget. Ett led i detta är att nu utöka ägarskapet och framöver kunna ta in nya delägare och partners vartannat år, säger Johan Norén.

Kanozi nyhetsrum