”Äldreboomen kräver minst 150 000 nya seniorbostäder” - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

”Äldreboomen kräver minst 150 000 nya seniorbostäder”

Dr Petter Ahlström vill att seniorer ska ha makt över sina egna liv

– Sverige måste mobilisera på samma sätt som inför miljonprogrammet. Vår demografiska utveckling går mot en allt högre medelålder, prognoser visar att var fjärde svensk kommer vara 65 år eller äldre om tio år. Vi står alltså inför en äldreboom. Men det finns ingen tydlig plan för hur våra äldre ska kunna välja var de bor eller hur de ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Efter att ha forskat om och arbetat med Sveriges äldreboendesituation i över femton år, är Petter Ahlström säker – Sverige har ingen fungerande marknad för att våra seniorer ska kunna styra över sin boendesituation, och i förlängningen över sina liv.

– I både England och i Holland kom jag i kontakt med många intressanta projekt och koncept som stod utanför de samhälleliga institutionerna. Där fanns och finns fortfarande en hel marknad riktad mot äldre och som skapar valmöjligheter.

Petter Ahlströms forskning om boendesituationen för äldre i Sverige tog fart på KTH i början av 2000-talet med studier i samhällsbyggnad med inriktning mot bygg & fastighetsekonomi. Under en termin i England fick han se hur marknaden för äldrebostäder fungerade helt annorlunda än i Sverige – där hade människor valmöjligheter även när de nådde pensionsålder.

– Jag frågade mig själv varför något liknande inte fanns i Sverige. Resultatet blev att jag började utveckla idén om ett nytt marknadssegment där våra äldre kan välja sina boenden utifrån ett större perspektiv som även väger in hur de vill leva sina liv. Helt enkelt kompletta boendekoncept.

Engagemanget för de äldre i samhället har dock funnits hos Petter Ahlström betydligt längre än sedan millennieskiftet. Han fick uppleva det haltande svenska systemet i första hand när hans morfar tillika stora förebild behövde flytta till ett äldreboende. Istället för att få en plats på ett boende nära hemmet skickades han till ett hem på andra sidan av kommunen, en okänd miljö med lika okända människor.

– När morfar hamnade i beroendeställning på grund av sin ålder fick jag personligen uppleva hur dåligt det många gånger fungerar i Sverige. Morfar fick inte ens välja mellan olika alternativ, han skulle vara glad över att han fick ett boende över huvud taget. Det är hemskt när man som anhörig står maktlös och märker hur en närstående vantrivs och påverkas så negativt. Då tänkte jag att så här får det helt enkelt inte vara. Det måste finnas alternativ och vi måste kunna fortsätta välja hur våra liv ska se ut även när vi blir gamla.

Under de femton år Petter Ahlström har varit engagerad i seniorfrågor har han bland annat skrivit en avhandling ”Strategier och styrsystem för senior­boendemarknaden”. Han har forskat på den nationella forskarskolan MIT och arbetat tillsammans med flera företag och statliga institutioner med målsättningen att utveckla en svensk seniorbostadsmarknad.

– Det finns en inneboende problematik i att svenska kommuner agerar beställare, säljare och operatörer. I en rapport ”Boende för äldre – utmaningar och möjligheter” som gjordes på uppdrag av SKL utreddes möjliga alternativ och komplement till de kommunala systemen. Det behövs nya bärande idéer och perspektiv för att lösa problemet med seniorer som placeras på äldreboenden och lämnas i en borttynande tillvaro. Det handlar inte om att utmana eller ersätta kommunerna, det handlar om att fler ska arbeta mot samma mål – att våra äldre ska få leva återstoden av sina liv som de själva väljer och vill. Rapporten kom 2007 och den är fortfarande lika aktuell år 2015.

Petter Ahlström vill trots allt se positivt på framtiden och menar att det finns goda förutsättningar att förändra situationen. Samtidigt som AP-fonderna och många andra aktörer står redo att investera har Sveriges pensionärer stora resurser i sina egenägda bostäder – 70 procent äger sitt boende.

– Vi måste börja se våra äldre som vuxna människor och kunder. De vet själva hur de vill bo och hur de vill leva sina liv. I Sverige har vi också väldigt resursstarka pensionärer, vilket vi kan tacka folkhemsbyggarna för. Därför måste vi skapa ett utbud av nya boendekoncept som kan möta den stora efterfrågan som finns och som växer enormt framöver. Behovet är minst 150 000 nya kvalitativa seniorbostäder de kommande åren och för att klara det måste vi börja arbeta nu.

För ytterligare information
Petter Ahlström, initiativtagare, 0730-40 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
Pressackrediteringar och presskontakt: magnus.sjoback@sjobackpr.se, 0704-45 15 99

www.seniorvarlden.com

Seniorvärldskonferensens pressrum
http://news.cision.com/se/seniorvarldskonferensen

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter