Angelos Kostis tilldelas Oskar Sillén-priset 2021 | Greatness PR

Angelos Kostis vid Umeå universitet tilldelas Oskar Sillén-priset 2021

Angelos Kostis deltog på länk från Stanford University, där han numera verkar, för att ta emot Oskar Sillén-priset 2021

Vinnaren av årets upplaga av Oskar Sillén-priset för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi har nu offentliggjorts. Årets pris går till Angelos Kostis, som disputerade vid Handelshögskolan i Umeå, för sin avhandling Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions. Angelos är för närvarande postdoktor på SCDI AI Lab vid Institutionen för informatik, Umeå universitet, och gästforskare vid SCANCOR, Stanford University i Kalifornien, USA.

– Det är en stor ära att ta emot detta prestigefyllda pris och glädjande att ämnet för min avhandling, som fokuserar på begreppet interpartnerosäkerhet i interorganisatoriska relationer, uppmärksammas i detta forum. Det är dessutom en motivation att fortsätta arbeta för att producera högkvalitativ forskning. Jag vill tacka både juryn, mina handledare och alla som på något sätt bidragit till avhandlingen genom åren, säger Angelos Kostis.

Oskar Sillén-priset delas ut av FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet till minne av Oskar Sillén, som var en pionjär inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning samt ordförande i FEI 1917–1920. Den 18:e pristagaren sedan starten är Umeå universitets postdoktor Angelos Kostis för hans avhandling om de osäkerheter som företag och organisationer står inför i interorganisatoriska relationer (samarbeten mellan, och nätverk bestående av, flera företag eller organisationer), och hur dessa osäkerheter kan hanteras.

– Vi lever i en ständigt föränderlig värld där organisatoriska verkligheter präglas av oförutsägbarhet och osäkerhet, inte minst i interorganisatoriska relationer. Även om dessa relationer är viktiga medel för att uppnå strategiska mål så är de också instabila och osäkra. Osäkerheten är särskilt framträdande när relationen faller inom coopetition – relationer som består av både samarbete och konkurrens, eftersom parterna då endast delvis har gemensamma intressen.

– Det finns också olika sätt som organisationer hanterar dessa osäkerheter på. I avhandlingen belyser jag tre distinkta men ändå sammanlänkade dimensioner av hanteringsprocessen – managerial cognitionrelationalityoch materiality – hantering av osäkerheter är en process som kräver att man utvecklar kognitiva förmågor, använder relationella medel och engagerar sig i digital materialitet för att justera ens förväntningar till att passa in med partnerns förväntningar.

Angelos Kostis är för tillfället gästforskare vid Stanford University i Kalifornien, där han forskar om de osäkerheter som uppstår i samband med digital transformation och implementering av artificiell intelligens (AI) i organisationer.

– Under de kommande åren kommer jag att studera hur organisationer engagerar sig i AI-lösningar och hur de osäkerheter och utmaningar som uppkommer kan hanteras så att AI-implementeringarna ger värde.

– Det är med glädje och stolthet som vi ger årets Oskar Sillén-pris och stipendium till Angelos Kostis. Vi vill rikta ett stort grattis till Angelos och ett särskilt tack för att han hade möjlighet att deltaga på länk från Stanford University, där han numera verkar, för att ta emot priset och presentera sin avhandling. Vi vill också tacka juryn för det omfattande och kvalificerade arbete de lägger på att utifrån samtliga avhandlingar som lagts fram under året utse en värdig vinnare, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Juryn bestod av:

• Prof. Flemming Poulfelt, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordf.)
• Prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm
• Prof. Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet, Lunds universitet
• Prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet

Juryns motivering lyder:

”Angelos Kostis avhandling ”Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions” skapar nya insikter om ett klassiskt ledningsproblem: Hur kan organisationer samarbeta när de samtidigt konkurrerar? I två empiriska studier undersöks de processer genom vilka organisationer hanterar osäkerhet i samarbeten. Kostis visar att förtroende och misstroende inte är varandras motsatser utan krafter som samspelar och formar samarbete genom både kognitiva- och beteendemekanismer. Avhandlingen har en rik empiri, stringent metodologisk pluralism och lämnar ett starkt bidrag till kunskapsutvecklingen om interorganisatoriska samarbeten och förtroende. Samtidigt ger Kostis tydliga implikationer för praktiskt ledarskap.”

Angelos Kostis avhandling: Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions

För mer information:
Magnus Rolf, vd, 070-860 61 52, magnus.rolf@fei.se
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter