Eldsjälen Daliborka startar gruppboenden för funktionshindrade i Nordmakedonien - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Eldsjälen Daliborka startar gruppboenden för funktionshindrade i Nordmakedonien

Loza Foundation har under snart tre år varit en del av EU-projektet TIMOR, vars syfte är att utveckla gruppboenden för funktionsnedsatta i Nordmakedonien så att de kan flytta ut från de föråldrade institutionerna. Inom ramarna för EU-projektet kom Loza i kontakt med en lokal eldsjäl och socialentreprenör, Daliborka Zlateva, som startar flera gruppboenden i privat regi under 2022.

– Loza Foundation stödjer EU-projektet TIMOR med 200 000 kronor under 2022, genom detta stödjer vi också Daliborkas arbete med att etablera och driva privata gruppboenden. I praktiken innebär detta att fler funktionshindrade kan komma ut från institutionerna, det skapar även nya arbetstillfällen och bidrar till ökad inkludering i samhället. Med lokala eldsjälar och sociala entreprenörer som Daliborka kan fler gruppboenden bli verklighet på de geografiska platser där de bäst behövs, även efter att projekt TIMOR avslutas, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare Loza Foundation.

Under hösten 2021 stod det klart att staten inte skulle driva alla de gruppboenden som krävdes för att flytta ut funktionshindrade från Nordmakedoniens institutioner och genom TIMOR-projektet gjordes då en nationell kampanj för att bjuda in privata aktörer att driva gruppboenden.

– Den nordmakedonska staten kommer fortsatt att stå för en del av kostnaden för varje brukare, bland annat genom att finansiera hyra för fastigheterna, men privata initiativ och aktörer behövs för att utveckla, driva och administrera gruppboendena, säger Sabina Grubbeson.

Daliborka Zlateva driver sedan många år en förening för personer med cerebral pares, med syftet att ”skapa en värld utan hinder med lika möjligheter för alla”. De senaste tio åren har de skapat sysselsättning för funktionshindrade och erbjudit avlastning för föräldrarna.

–  Teamet som arbetar med TIMOR-projektet kom i kontakt med Daliborka när man sökte efter potentiella privata aktörer. Daliborka är full av energi, hon är ödmjuk och empatisk, samtidigt som hon har lång erfarenhet av att driva social verksamhet i Nordmakedonien. Jag är så glad för alla som redan har flyttat och kommer att flytta till de gruppboenden som Daliborka utvecklar. Hennes varma engagemang inger en sådan trygghet och för de som levt under de förhållanden som råder på en institution så är tryggheten i ett gruppboende så läkande, säger Sabina Grubbeson.

Föreningen som Daliborka grundat, Föreningen för personer med Cerebral pares, driver bland annat ett terapi- och aktivitetscenter för funktionshindrade, men har också tillgång till mark där medicinska örter som lavendel och ringblomma odlas. Örterna pressas, destilleras och säljs som eteriska oljor och intäkterna från verksamheten, som till viss del finansieras av GEF SGP (Global Environment Facility Small Grants Programme), används för att driva arbetet med gruppboendena vidare – och skapa nya.

– Alla har rätt till ett boende där de möts med respekt och omtanke. För de funktionsnedsatta personer som nu bor på institution, till exempel institutionen i Demir Kapija som Loza tidigare rapporterat om, betyder Daliborkas engagemang och arbete att fler funktionsnedsatta inom en snar framtid kommer kunna ges en lugn, värdig och trygg tillvaro som känns som ett riktigt hem.  Många som idag bor på institution har aldrig haft personliga ägodelar och privata kläder och även om omställningen kan vara skrämmande när man aldrig upplevt ett liv utanför institutionens murar så blir det långsiktiga resultatet en enorm förbättring, säger Sabina Grubbeson

Under 2022 har Daliborka redan startat ett gruppboende, ytterligare ett öppnar i mitten av juni och därutöver två gruppboenden under återstoden av 2022. Totalt kommer 20 personer med funktionsnedsättningar kunna flytta in till de gruppboenden som Daliborka utvecklar under året.

– Det känns fantastiskt bra att vi, via projekt TIMOR, har kunnat inleda ett så givande samarbete med Loza Foundation. Våra organisationer och verksamheter kompletterar varandra perfekt och tack vare vårt samarbete kommer vi i framtiden kunna erbjuda ännu fler funktionsnedsatta ett värdigt boende samt avlasta de föräldrar som kämpar med att ta hand om funktionsnedsatta barn i sina hem, säger Daliborka Zlateva, ordförande i organisationen Föreningen för personer med cerebral pares.

Fakta:

Loza Foundation stödjer det EU-finansierade projektet TIMOR med 200 000 kronor per år under 2020, 2021 och 2022. Stödet används bland annat för att utveckla gruppboenden för funktionshindrade samt till utbildning av personliga assistenter som ska arbeta på gruppboendena. Projekt TIMOR – ”Tillsammans för introduktion av fler möjligheter och respekt” – genomförs av CeProSARD “centrum för hållbar utveckling i Nordmakedonien”, i samarbete med:

·     Loza Foundation Insamlingsstiftelse

·     Föreningen för specialpedagoger och rehabiliterare i Nordmakedonien

·     Special Institution i Demir Kapija

·     Demir Kapija kommun

Projektet finansieras av Europeiska unionen

Loza kommer fortsätta stödja Daliborkas arbete och privata gruppboenden även efter att det treåriga EU-projektet avslutas i december 2022.

Just nu behöver Daliborka en minibuss för att de funktionshindrade som bor på gruppboendena ska kunna ta sig ut och besöka exempelvis läkare eller göra inköp men också för att besöka nya platser och nyfunna vänner som kan berika deras nya, fria liv utanför institutionen. Loza Foundation ser nu på möjligheterna att donera en sådan buss.

Vill du stödja Loza Foundations arbete och bidra till Daliborkas gruppboenden, skicka ditt stöd till bankgiro 900-6248 eller Swish 900 62 48, märk ditt bidrag med “Daliborka”.

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, info@lozafoundation.org

Loza Foundation är en insamlingsstiftelse som arbetar för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. Genom bidrag från både privatpersoner och företag genomförs konkreta projekt på plats. Stiftelsen grundades 2017 och är beviljad 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. www.lozafoundation.org

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter