Findify ska förbättra e-handeln med beteendepsykologi - Greatness PR

Forskare på Handelshögskolan ska förbättra e-handeln med beteendepsykologi

Joakim Amadeus Olsson, kommersiellt ansvarig på Findify och Nurit Nobel, MSc i socialpsykologi och forskare på Handelshögskolan i Stockholm. 

Idén är helt ny inom e-handeln och går ut på att använda beteendepsykologiska teorier för att AI-algoritmer ska fungera bättre. I ett nytt samarbete mellan forskare på Handelshögskolan i Stockholm och AI-företaget Findify ska insikter från olika teorier inom psykologin om hur människor fattar köpbeslut appliceras för att förbättra e-handeln.

– Det här kan helt förändra köpupplevelsen. Trots att projektet är nystartat har justeringar vi gjort i algoritmen lett till att kunderna enklare och snabbare hittar vad de är ute efter. Det leder till högre konverteringsgrad, säger Joakim Amadeus Olsson, kommersiellt ansvarig på Findify.

Forskare på Handelshögskolan i Stockholm och AI-företaget Findify har nyligen påbörjat ett samarbete vilket kan revolutionera e-handeln. Den bärande idén är att applicera insikter från olika beteendepsykologiska teorier på webbshopars algoritm, eller AI, för att förbättra den totala köpprocessen. Företaget Findify har marknadsetablerad AI på välbesökta e-handelsmiljöer för att genomföra studier.

– Genom att addera psykologi till algoritmen kan vi förbättra köpprocessen och därmed också konverteringsgraden. Vi har initialt valt ut olika områden där beteendepsykologin kan hjälpa oss att designa algoritmen bättre. Vi började med att tackla problemet av Valtrötthet, eller överflöd av valmöjligheter. Det kan låta motsägelsefullt men ges konsumenten alltför många val innebär det en stor risk att köpet avbryts. Det är helt enkelt mentalt utmattande att välja mellan för många produkter och målet med projektet är att vår algoritm ska göra det valet enklare.

– Till exempel har Netflix investerat miljoner i sina algoritmer, men de flesta av deras kunder har fortfarande svårt att välja vilken film de ska titta på. På samma sätt blir människor avskräckta när de letar efter jeans och presenteras för hundratals produkter som ser mer eller mindre identiska ut. I dessa situationer påverkas vi av Valtrötthet vilket gör det svårare att ta beslut, säger Nurit Nobel, MSc i socialpsykologi och forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Dagens algoritmer utgår från besökarens beteende på själva webbplatsen där sökresultat eller rekommendationer visar produkter som kunden är mest sannolik att köpa högst upp och de minst relevanta artiklar längst ner. AI:n har nu justerats utifrån insikter om Valtrötthet för att snabbare guida folk rätt och förbättra kundupplevelsen. Idén att använda teorier från beteendepsykologin för att träna AI blir ett helt nytt sätt att optimera kundupplevelsen online.

– I slutänden är målet att förbättra köpupplevelsen för kunderna, det är vad algoritmen finns till för och vad all utveckling ska stödja. Som forskare är mitt mål att hitta intressanta kontexter i samhället där jag kan implementera teoretisk kunskap. E-handel är ett fascinerande område där människor säger att de vill ha en sak, till exempel, brett produkturval, medan vetenskapen säger att det inte kommer göra dem gladare eftersom de kommer att drabbas av Valtrötthet, det glappet fokuserar min forskning på. Findifys algoritm har en unik position att guida konsumenterna och jag ser fram emot att fortsätta samarbetet, säger Nurit Nobel.

– Mest kittlande för oss på Findify är att vi i detta projekt initialt redan kunnat påvisa ökad konverteringsgrad när vi justerade algoritmen i linje med insikterna om fenomenet Valtrötthet. Kan samarbetet leda till att hjälpa fler att hitta rätt på en e-handelsplats skulle det revolutionera hur rekommendationsalgoritmer fungerar inom all e-handel.

E-handeln är en bransch som kantas av att ständigt hitta nya instrumentella ökningar för att slutligen påverka den så kallade konverteringsgraden. En vanlig siffra idag är 1-2 procent konverteringsgrad, det vill säga andelen webbesökare som faktiskt handlar, vilket anses vara en bra kvot. Men, med två procent konverteringsgrad finns det ytterligare 98 procent av besökarna som inte hittat rätt eller fått den service de önskat, projektets syfte är att hjälpa de människorna.

– Vi ser att det här kan innebära stora fördelar för alla parter, kunder online, e-handlare, forskarna från Handelshögskolan och vårt eget företag, säger Joakim Amadeus Olsson, kommersiellt ansvarig på Findify.

Läs mer om Findify

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter