Petter Ahlström: ”Här finns rätt verktyg inför valrörelsen 2018”

”Här finns rätt verktyg inför valrörelsen 2018”

Grundare Petter Ahlström inledningstalar på Seniorvärldskonferensen.

Det behövs bättre definierade boendeformer för äldre, färre hinder i det politiska systemet som lägre flyttskatt och ett större engagemang från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det var viktiga slutsatser när tredje Seniorvärldskonferensen arrangerades 14 september i Göteborg.

– Tillsammans kan vi bidra till framväxten av en seriös marknad där boende och olika former av service och stöd för seniorer finns tillgängliga, allt efter behov och egna preferenser. Det ger bevisat längre liv och skapar större välbefinnande, säger Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Sedan starten 2015 är Seniorvärldskonferensen ett viktigt forum där beslutsfattare inom akademi, näringsliv, politik och äldre samlas för att ta fram hållbara bostadslösningar för Sveriges seniorer.

– Med goda exempel på framgångsrika boendekoncept och genom att låta alla samhällsgrenar komma till tals har vi tagit fram morgondagens bästa seniorbostäder. Frågan är mer aktuell än någonsin, Sveriges befolkning blir allt äldre och fler boenden behövs.

Bland andra riksdagsledamot Barbro Westerholm, Ingmar Skoog på Göteborgs universitet, Christina Rogestam på SPF Seniorerna och Laura Fratiglioni på Karolinska Institutet deltog under årets konferens.

– Seniorvärldskonferensen är en av de mötesplatser som genom sin kunskapsförmedling är viktig för att främja byggandet av fler seniorbostäder. Det viktigaste just nu är att få kommunerna att förstå att de måste prioritera byggandet av seniorbostäder, både för årsika människors skull och för den kommunala ekonomin, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna.

– Vi ska ge politikerna verktygen att få fram bättre boendelösningar för äldre. Fler konferenser planeras och vi kommer bland annat vara på plats under Almedalsveckan 2018.

Årets konferens fokuserade på att reda ut begreppen kring olika sorters boende.

– Genom att enas kring begrepp och definitioner och beskriva hur marknaden ser ut hjälper vi till att kvalitetssäkra utvecklingen. Det ger också förutsättningar för en mångfald av boendelösningar, genom att alla får vara med och bidra, alla har unika behov och önskemål.

För att ta fram nya boendelösningar behöver vissa mål uppnås, bland annat behövs:

• En större insikt hos beslutsfattare om vilka utmaningar och möjligheter som seniorer har.

• Pensionssystemet ses över, idag är pensionerna för låga för att erbjuda samtliga seniorer valmöjligheter.

• Färre hinder i systemet, såsom se över flyttskatten, rutavdraget, etc.

• Ett större samarbete mellan politiker, näringsliv, akademin och seniorer. Detta gör att det går snabbare att utveckla nya boendeformer med hög kvalitet och service.

– Fler boendealternativ skapar en flyttkedja vilket löser upp boenden för alla samhällsgrupper. Det ger positiva effekter för hela samhället, säger Petter Ahlström.

Seniorvärldskonferensens nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter