NGE klimatkompenserar med energiprojekt i Colombia | Greatness PR

Nordic Green Energy klimatkompenserar med colombianska linbanor

Nordic Green Energy väljer nu att klimatkompensera företagets direkta klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaserCO2e*) genom att investera i ett energiprojekt i Medellín, Colombia. Nordic Green Energys CO2e-avtryck uppgick under förra året till 58 ton, vilket presenteras i en klimatrapport.

– Även om företagets klimatpåverkan är låg vill vi leva som vi lär och stödja ett passande klimatprojekt. Projektet i Medellín minskar klimatutsläppen och förbättrar luftkvaliteten för många människor i staden, säger Mikael Söderman, Sverigechef Nordic Green Energy.

Nordic Green Energy genomför klimatkompensationen tillsammans med ZeroMission som hjälper företag beräkna koldioxidutsläpp, analysera klimatpåverkan och klimatkompensera i certifierade projekt.

– Det är positivt att Nordic Green Energy nu tar ett steg framåt och börjar klimatkompensera. Den klimatkompensation som vi genomför görs på utsläpp som härrör från alla direkta utsläpp såsom tjänsteresor och el till kontoret, säger Claire Wigg, vd för ZeroMission.

Projektet i Medellín består av tre linbanor som ersätter dieselbussar och lastbilar utan katalysatorer i kollektivtrafiken, fler är under uppbyggnad. Det är ett Gold Standard CDM-certifierat projekt vilket säkerställer att projektet bidrar till mätbar, hållbar utveckling.

– Projektet går helt i linje med vår vision om ett hållbart samhälle där ny teknik och kreativitet leder till positiv utveckling för miljön och klimatet, säger Mikael Söderman.

Årets klimatrapport är Nordic Green Energys första officiella mätning. Men interna jämförelser utifrån liknande principer som årets rapport visar att företaget minskade utsläppen förra året jämfört med 2016.

– Hållbarhetsarbetet syns i hela verksamheten, från kontorsmaterial och fredagsfrukost till el och värme. Det är ett ständigt pågående arbete och målsättningen är såklart att minska vårt avtryck ytterligare och fortsätta bidra till projekt som främjar klimatet, säger Mikael Söderman.

Läs mer om klimatkompensation hos ZeroMission

* Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sätt att översätta samtliga växthusgasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket.

Nordic Green Energys klimatavtryck, 2017, ton CO2e

El till kontoren (market-based)  0,43
Fjärrvärme                          1,9
Kaffe och frukt 1,8
Papper och tryckt material 2,9
Postservice 2
Avfall 0,014
Företagsägda/leasade bilar 2,1
Tjänsteresor (utöver företagsägda bilar)  47
TOTALT 58 ton CO2e

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter