Ny ranking jämför kommuners kvalitet på seniorboenden - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Ny ranking jämför kommuners kvalitet på seniorboenden

EY, Nai Svefa och CLA Sweden bakom nytänkande initiativ.

Ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och mer bostadsbyggande. De kommuner som lyckas locka seniorer att sätta bo har rejäla belöningar att se fram emot. Marknaden äldrebostäder som kraftigt växer fram kommer bara att öka i omfattning och engagera allt fler företag, investerare och kommuner. Nu har EY, Nai Svefa och CLA Sweden tagit fasta på utvecklingen och lanserar Sveriges första kommunranking med fokus på kvaliteten i seniorers boenden och boendemiljöer.

– Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år och denna målgrupp representerar en betydande marknad. Den kommun som lyckas göra sig attraktiv kommer självklart också att vinna förtroendet från blivande seniorer när de väljer var de ska leva och bo. Rankingen gör det enklare för kommuner att veta hur de ska utvecklas för att öka kvaliteten och bli mer attraktiva, säger Petter Ahlström, initiativtagare till SeniorBoRankingen och vd för boendekonceptutvecklaren CLA Sweden.

Nu gör konsultföretaget EY, fastighetskonsulterna Nai Svefa och entreprenören Petter Ahlström gemensam sak och genomför Sveriges första jämförelse av kommuners boendekvalitet för seniorer. Syftet är att landets kommuner ska få ett användbart verktyg för att arbeta strukturerat och målfokuserat med sina satsningar på helhetstänkande boendekoncept för äldre och ålderspensionärer framöver.

– Vi behöver på bred front i samhället utveckla helt nya koncept för att möta det överväldigande behovet av bostäder inriktade på seniorer framöver. Äldrefrågan är redan idag en högprioriterad fråga, vi vill driva och skapa förutsättningarna för en varaktig och positiv utveckling där kommuner och näringsliv samarbetar, säger Petter Ahlström.

Konkurrens om seniorerna

Undersökningar visar att 70 procent av de reala förmögenheterna förfogas av åldersgruppen 60 plus. I samma målgrupp äger 70 procent sitt eget boende, totalt sett finns det en mycket köpstark målgrupp som vill ha alternativ när det gäller att välja boendet.

– I Nordamerika har seniorbostadsmarknaden funnits en längre tid, de har arbetat med en liknande ranking för att jämföra regioner, kommuner och orter utifrån ett antal objektiva kriterier. Rankingen har i sin tur påverkat utvecklingen positivt, det har blivit konkurrens om seniorerna eftersom de betraktas som tillgångar och resurser. Med seniorbostadsmarknaden följer skatteintäkter, arbetstillfällen och inte minst bostadsbygganden. Det finns en enorm marknadspotential och vi vill väcka alla Sveriges kommuner till liv med hjälp av kunskap och information, säger Petter Ahlström.

Säkra kassaflödena med stabila hyresgäster 

Nai Svefa, som tillsammans med EY, är partner till Seniorborankingen, konstaterar att det privata kapitalet blivit alltmer intresserat av dessa frågor. Särskilt när det gäller äldreboende, skolor, övrig vård och omsorg. Skälen är de långa och säkra kassaflödena med mycket stabila hyresgäster som kommuner, landsting och stat är kombinerat med de underliggande demografiska faktorerna med en växande äldre befolkning som säkerställer lång efterfrågan.

– Rankingen har ett stort samhällsvärde för Sverige på alla plan – alla seniorer, deras anhöriga, politiska företrädare, näringslivet och hela den offentliga sektorn. Utan ett jämförande underlag blir kommunernas seniorsatsningar spridda och ojämna vilket inte gör att kvaliteten i landet ökar, vi behöver ha sätt att formulera var det finns brister och behov av att förbättra. Vår roll är att hjälpa till med analys, värdering, utveckling och andra strategiska frågor när det rör fastighetsutveckling, säger Mikael Lundström, vd för fastighetskonsultföretaget Nai Svefa.

Det globala revisions- och rådgivningsföretaget EY är övertygade om att äldres boende kommer att bli en av de största frågorna i samhället framöver. De använder redan idag samma rankingmetod, eller benchmarking, på branscher och företag inom näringslivet, och ser det som en utmärkt metod för att effektivisera och förbättra verksamheter.

– Syftet med rankingen är att skapa ett index där det största mervärdet är benchmarkingprocessen i sig självt, erfarenhetsutbytet mellan de deltagande kommunerna och även slutrapporten. Värdet av detta index ökar i takt med antalet medverkande kommuner, från liknande studier vi genomför i näringslivet ser vi mycket goda resultat. EY är en stor konsultfirma, vi vill självklart göra vår del för ett bättre samhälle, säger Ingemar Rindstig, Nordisk chef för affärsområdet Fastighet och bygg på EY.

– Nu är det första året vi gör Seniorborankingen och vi avser att bjuda in omkring 15 kommuner runt om i landet för att skapa tillräcklig relevans i både studie och ranking. Det är mycket som talar för att de flesta kommunerna kommer att vilja vara med här på sikt, säger Petter Ahlström.

Enorm marknadspotential

Svenska kommuner konkurrerar inte bara med varandra, utländska boendemiljöer med behagligt klimat och god service till förmånliga priser är också faktorer som måste beaktas.

– Om utvecklingen fortsätter som idag kommer snart nära 30 procent av hela samhället vara 60 år eller äldre. Många människor kan se fram mot nästan en tredjedel av sitt hela liv efter sina yrkesverksamma år. Eftersom den här gruppen sitter på majoriteten av den samlade förmögenheten och redan idag har utvecklat ett konsumtionsbeteende som mer liknar tonåringars köpmönster – ja då syns även en enorm marknadspotential. Jag vill att vi ska dra nytta av detta i Sverige, säger Petter Ahlström, initiativtagare till Seniorborankingen och vd för boendekonceptutvecklaren CLA Sweden.

Seniorborankingen kommer att presenteras i sin helhet på Seniorvärldskonferensen 2015 i Göteborg 21-22 april där bland andra Äldreminster Åsa Regnér (s) medverkar. Resultaten kommer att offentliggöras under Almedalsveckan 28 juni-5 juli 2015.

Dr Petter Ahlström är dessutom initiativtagare till Seniorvärldskonferensen 2015 21-22 april i Göteborg, där bland andra äldreminister Åsa Regnér (s), Christina Rogestam, ordförande SPF, Håkan Sörman, vd SKL och Per Berggren, vd Hemsö kommer att medverka. Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs Stad, Karlstad universitet och Chalmers Tekniska högskola. Företagen NAI Svefa och EY är huvudsponsorer.

 

 

För ytterligare information
Petter Ahlström, initiativtagare SeniorBoRankingen, 0730-40 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
Ingemar Rindstig, nordisk chef fastighet och bygg på EY, 0705-24 33 00, ingemar.rindstig@se.ey.com
Mikael Lundström, vd på Nai Svefa, 0705-14 80 28, Mikael.Lundstrom@naisvefa.se

Presskontakt: Magnus Sjöbäck 0704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se
www.seniorvarlden.com

Seniorvärldskonferensens pressrum
http://news.cision.com/se/seniorvarldskonferensen

 

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter