Svenska chefer: ”Viktigast att inte göra fel” - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Svenska chefer: ”Viktigast att inte göra fel”

En unik forskningsstudie både bevisar och beskriver flera markanta skillnader mellan chefer i offentlig sektor och chefer i näringslivet, bland annat framgår det att chefer i den offentliga sektorn ser det som viktigare att inte göra fel än att fatta beslut. Studien utgår från 9 000 svar på personlighetstestet Jobmatch Talent vilket gör studien ensam i sitt slag.

– Studien är unik sett till det omfattande undersökningsmaterialet och att materialet kommer från ett vetenskapligt validerat personlighetstest, säger Trevor Archer, professor på Göteborgs universitet och en av forskarna som ledde arbetet med studien.

Resultatet presenterar tio områden med tydliga och statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna. Ett av dessa områden anser professor Trevor Archer vara särskilt intressant – stresståligheten. Chefer inom den offentliga sektorn blir allt mer stresstålig ju högre upp i hierarkin de kommer, medan höga chefer i näringslivet tål stress mindre än sina kollegor på lägre nivåer.

– De som tolererar stress reagerar ofta långsammare, men inom näringslivet krävs ofta att du reagerar snabbt. Att vara lite stresskänslig kan också fungera som ett verktyg för att hitta rätt i karriären – mår du dåligt i en roll söker du dig vidare – vilket överensstämmer väl med den privata sektorn.

En annan kategori där forskarna funnit en tydlig skillnad är beslutsfattande. I den offentliga sektorn har höga chefer betydligt svårare att fatta beslut än sina kollegor på lägre nivåer. När det kommer till näringslivet finns ingen liknande skillnad, och näringslivets chefer på samtliga nivåer ligger betydligt högre än sina motsvarigheter i den offentliga sektorn.

– Det kan förklaras med att det viktigaste i offentlig sektor är att inte göra fel snarare än att fatta beslut, medan du i näringslivets alla nivåer måste fatta beslut hela tiden.

Utifrån studiens resultat går det att fråga sig huruvida det är en viss personlighetstyp som söker sig till särskilda chefspositioner, eller om det är särskilda chefspositioner som skapar en viss typ av personlighet. Trevor Archer menar att det inte finns något enkelt svar, men att frågan delvis kan besvaras med hjälp av den svenska synen på personalen som tillgång.

– Sverige har länge utgått från tanken om att personalen spelar stor roll för företagets framgång, det leder i sin tur till att folk söker sig till företag som passar deras personlighet.

En längre artikel på studien och en intervju med professor Trevor Archer finns att läsa i tidningen Chef 1-2015.

För ytterligare information
Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden, 070-190 20 40, Klaus.Olsen@jobmatchtalent.com
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Jobmatch Sweden, 070-445 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se
Trevor Archer, professor Göteborgs universitet, 073 823 94 23, trevor.archer@psy.gu.se

Fler nyheter från JobMatch Sweden på Cision pressrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter