Tjejernas examensarbete som sparar pengar åt industrin - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Tjejernas examensarbete som sparar pengar åt industrin

Att många företag har processer som kan effektiviseras råder det ingen tvekan om – men det är inte alltid självklart i vilken ände man ska börja. Nu har två studenter vid Linköpings universitet tagit fram en modell som hjälper företag att välja i vilken ordning processer ska förbättras för att skapa maximal lönsamhet.

– Detta borde vara en ögonöppnare för hela industrin. Att prioritera affärsprocesser är ofta förknippat med svårigheter. Nu finns ett enkelt verktyg som gör urvalsprocessen både snabb, träffsäker och inte minst resursbesparande, säger Novacuras vd Johan Melander.

I examensarbetet ”Identification and analysis of processes in need of a business process management tool” har studenterna Elin Andersson och Johanna Boström vid Linköpings Universitet, med SAAB Support & Services som fallföretag, undersökt hur man kan välja vilka processer som processverktyget NovaCura Flow ska appliceras på för att få ut så stor nytta som möjligt.

– Det är inte säkert att man kan förbättra alla processer samtidigt och därför är det ju viktigt att veta vart insatserna ska koncentreras för att få ut så stor effekt som möjligt. Vi hittade mycket forskning på hur implementering av ett affärssystem, BPM, ska lyckas, olika success factors med mera, men inte mycket om hur processer väljs och det är det vi har utgått ifrån, säger Elin Andersson.Bakgrunden till studien var att det kända sättet för att styra och förbättra ett företags processer utgår från en planeringsfas där de processer som ska förbättras redan är utvalda. Men många företag som står inför att utveckla sina processer vet inte var det är bäst att börja.

Uppsatsen delades in i tre frågeställningar: hur kan processer rankas utifrån deras behov av ett BPM-verktyg, hur kommer användandet av BPM-verktyget förändra processinteraktionerna och hur kommer kvalitet och effektivitet i processerna förändas med hjälp av skalprogrammet?

Urvalsmodellen som studenterna tog fram baseras på fem kriterier: processmognad, bidrag till strategi, upplevda problem, frekvens på processen och typ av process.

– Den utvecklade urvalsmodellen kan användas för att välja processer att applicera NovaCura Flow på och den går att vidareutveckla. Med hjälp av Novacura Flow kan processer bli mer logiska och kvalitetsbristkostnader kan undvikas, säger Johanna Boström.

– Processerna blir oftast enklare, effektivare och får bättre uppföljning och mindre dubbelarbete. Användarna behöver inte springa runt lika mycket och processerna blir inte lika personberoende när de blir enklare att följa.

Under arbetet minskade kvalitetsbristkostnaderna för de fyra processer som analyserades. Effektivitetsfaktorerna i form av antal klick, antal felkällor och flödestid minskade också i samtliga processer. I en av processerna var kostnaderna för att administrera NovaCura Flow större än den vinst som tidsbesparingen gav, men trots det kan det löna sig att implementera flödet.

– Alla fyra processer tillsammans ger payback och ju fler flöden som skapas desto fler processer blir det som ska dela på administrationskostnaden, säger Johanna Boström. I ROI- och paybackberäkningarna syns heller inte kvalitetsbristkostnader och sådana vinster, utan bara ren tidsbesparing.

För NovaCuras VD Johan Melander är studien mycket välkommen.

– Det är kul att vi har fått vara underlag till studien, och resultaten är både tydliga och välkomna. En adekvat modell för att välja vilka processer som man ska fokusera på, gör att NovaCura Flow blir enklare att ta till sig, vilket i sin tur ger bättre resultat för våra kunder.

För ytterligare information
Johan Melander, vd Novacura, 073-850 11 11, johan.melander@novacura.se
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Novacura, 070-445 15 99, magnus@sjoback.se

Fler nyheter från Novacura på Cision pressrum

 

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Liggande

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Magnus-Sjoback-2019-Greatness-PR

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Edwin Eriksson Greatness pr

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter