Största faran med AI: ”Är inte AI, det är företag som drar nytta av möjligheterna” - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Största faran med AI: ”Är inte AI, det är företag som drar nytta av möjligheterna”

I en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare och artificiell intelligens (AI) blir alltmer avancerad, ställs frågan om innovationerna kan ersätta mänsklig kreativitet. Svaret är ja. PR-branschen kommer förändras och nya yrkesgrupper kommer uppstå. Historiskt är det inget nytt. Människor har anpassat sig till ny teknik sedan 1700-talets industrialisering, AI och kommunikation är definitivt en framtidsmatchning. Det verkliga problemet är snarare de företag som drar nytta av möjligheterna, som lämnar kvar konkurrenterna på perrongen när tåget har gått.

Som bransch kan vi inte backa in i framtiden, all teknik måste omfamnas och tas med i hur vi planerar och driver både verksamhet och leverans, säger Magnus Sjöbäck, vd för Greatness PR med mångårig erfarenhet inom PR och kommunikation.

Än så länge har AI inte haft något någon påverkan på arbetsmarknaden, men det kommer tekniken ha eftersom företag ständigt letar efter billiga och effektiva lösningar på marknaden. Det menade Bill Gates i samband med en intervju för tidningen Australian Financial Review. Ända sedan Spinning Jenny och ångmaskinen har vi fått nya häftiga innovationer som digitalradio, tv, internet, online shopping och Netflix. Alla har medfört att vissa jobb försvunnit. Men samtidigt har helt nya yrkesgrupper uppstått. Skillnaden är att denna gång är det inte industrijobben som hotas, utan skrivbordsjobben.

– Vår roll är att göra våra uppdragsgivare kända för rätt saker och hos rätt målgrupper, alla verktyg som fungerar och är konstruktiva ska självklart användas. Ingen har skapat tillväxt genom att vara rädd för förändring. När den elektroniska miniräknaren kom stod Facit kvar på perrongen när tåget gick, de företag inom kommunikation och PR som vill finnas kvar måste vara på tåget och utvecklas tillsammans med marknaden. AI är den nya miniräknaren inom kommunikation, säger Magnus Sjöbäck.

AI och kommunikation

ChatGPT har samma status för skrivandet som den elektroniska räknemaskinen hade för kalkylering på 1970-talet. Kanske är det så, eller så har morgondagens stjärnreporter fötts. Frågar vi AI vad den själv förutspår får vi svaret ”AI-utvecklingen kommer fortsätta i en snabb takt och driva innovation och förbättringar inom en mängd olika områden”. Aningen subjektivt kan tyckas, men få argument talar emot att utfallet skulle bli något annat. Oavsett hur AI-utvecklingen går, måste kommunikatörer, marknadsförare, säljare och PR-folk förhålla sig till tekniken och försöka dra nytta av den.

– Branscher som historisk inte behövt prioritera en varumärkesstrategi eller kommunikationsplan måste idag ha det för att överleva. Kommunikation som disciplin blir mer och mer komplex för alla företag att arbeta med. Bara de största har resurser att bygga upp egna kommunikationsavdelningar eller mediehus. Men kraven på en digitaliserad marknad är desamma för både stora och små företag. Både för att få effekt, och för att omvärlden och marknaden förväntar sig professionell kommunikation. Därför är AI ett jättebra verktyg för de som kan använda det rätt.

Om AI kan underlätta för att synas i rätt sammanhang, öka i sökresultat, få större publicitet eller kännedom ökar chansen att företagen når rätt målgrupper. Att tillämpa AI-verktyg kan därför vara ett värdefullt hjälpmedel för att effektivisera verksamheten och ta stora strategi- och varumärkesbyggande kliv på kort tid.

– På sikt kommer förmodligen AI medföra att branschen kan leverera mer, till fler och med färre mänskliga resurser. Det kan vi inte blunda för, bara förhålla oss till och anpassa kostymen därefter. AI är bra för våra kunder, det som är bra för kunderna är bra för PR-branschen, säger Magnus Sjöbäck.

Läs också: Så kan ChatGPT användas i verksamheten

På Greatness arbetar vi med att hjälpa våra uppdragsgivare med PR-relaterad kommunikation. Ta gärna kontakt ifall ni vill bygga ert varumärke och öka er varumärkeskännedom.

Kom igång med er kommunikation

Ring 010 209 40 10, maila magnus.sjoback@greatness.se eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter