30 mars 2021

Greatness

Välkommen Elma Sabanovic – ny praktikant på Greatness PR

Elma Sabanovic är HR-proffset som med en kommande kommunikationsexamen har sikte på PR. Under våren 2021 gör ex-boråsaren och den tidigare konsultchefen Elma Sabanovic 20-veckorspraktik på Greatness PR.

 

Varmt välkommen, Elma! Hur kommer det sig att du sökte till Greatness PR?

Jag är mitt uppe i min D-uppsats inom kommunikation ville passa på att kombinera studierna med praktik i arbetslivet. Kommunikation och PR har alltid intresserat mig och jag ville jag hitta en arbetsplats där jag kunde få inblick i yrket och samtidigt bra erfarenheter. Efter att jag jämfört olika byråer fick jag ett mycket bra intryck av Greatness PR och bestämde mig för att söka.

Vad har du för bakgrund?

Efter min utbildning i OPUS, organisation och personalutveckling, på Högskolan i Borås arbetade jag som konsultchef i Borås och Göteborg, innan jag övergick till att arbeta med HR-frågor.

Du har redan examen i personalvetenskap och snart ytterligare i kommunikation. Hur kombinerar du HR och PR.

Båda handlar om relationer. HR om hur väl företag tar hand om medarbetarna och PR om relationen med omvärlden. Ett område som kombinerar båda är Employer branding, vilket jag kommer att fördjupa mig i under praktikperioden.

Vilka är dina förhoppningar på våren.

Både att ta del av arbetssätt och se hur en kommunikationsbyrå fungerar. Målet är att både kunna testa och utföra många olika typer av arbetsuppgifter.

Vad siktar du på efter examen?

Ambitionen är kunna arbeta utifrån mina kompetenser och erfarenheter, varför inte inom Employer branding…