Debatt om Sveriges äldreboom: ”Sveriges seniorer kan lösa bokrisen”

Debatt om Sveriges äldreboom: ”Sveriges seniorer kan lösa bokrisen”

Sverige saknar strategi för att möta den äldreboom landet befinner sig i. Inom tio år kommer var fjärde svensk att vara över 65 år och de kräver valfrihet i var de ska leva och bo. Behovet har ökat kraftigt de senaste åren, och sannolikt behöver över 350 000 seniorbostäder byggas. Men vilka ansvarar för att möta denna enorma efterfrågan? Sveriges pensionärer tillhör några av världens rikaste där många står beredda att investera i sin egen framtid och kan vara den ledande kraft som löser upp landets flyttkedjor. Men de saknar alternativ anpassade efter behov och krav.

Vi befinner oss i en äldreboom, prognoser från Statis­tiska centralbyrån pekar på att var fjärde svensk kommer vara över 65 inom tio år. Enligt Boverket behöver Sverige under samma tioårsperiod bygga över 700 000 nya bostäder. Därutöver tillkommer behovet för alla som invandrat till Sverige, efterfrågan kan lätt överstiga en miljon bostäder.

Dessutom behövs nya bostadslösningar, anpassade efter våra äldres behov, som erbjuder valfrihet, gemenskap och som bryter den isolering som är så förödande och vanligt förekommande. Situationen är med andra ord akut, men våra beslutsfattare ­saknar en samlad strategi för att tillgodose detta ­skriande behov av bostäder för äldre medborgare.

Mot bakgrund av att drygt 70 procent av alla svens­kar över 60 år äger sin egen bostad eller fritidshus, många i områden där värdestegringen varit mycket hög, finns både potentiella kunder och inve­sterings­bas. Enligt Help Age International, som samman­ställt statistik från olika FN-organ, Världsbanken och WHO, tillhör Sveriges äldre till och med världens sjunde rikaste seniorer. Efterfrågan finns där, men var är tillgången?

Det är dock inte för sent att åstadkomma en hållbar förändring. Med gemensamma ansträngningar kan näringsliv, politiker och seniorer skapa goda bostäder, anpassade efter mänskliga behov, individuell valfrihet och ekonomiska förutsättningar. Här finns en uppenbar möjlighet att lösa propparna i Sveriges flyttkedjor och frigöra bostäder för flera av samhällets grupper, även seniorer som inte har möjlighet att investera i sitt boende. De positiva effekterna är även tydliga i ökade skatteintäkter, fler arbets­tillfällen och ett ökat socialt umgänge för våra äldre.

Under Seniorvärldskonferensen förra året framkom att behovet av nya kvalitativa seniorbostäder de kommande 10–15 åren inte är 150 000 som tidigare uppskattats utan över 350 000, siffror som understöds av bland andra PRO. För att klara av detta behöver vi börja arbeta nu. Politiker och marknadens aktörer måste rycka upp sig och inte längre vänta på andras beslut. Ta ledarskapet! Erbjud våra äldre fler boende­alternativ som uppfyller deras krav och önskemål, och fler flyttkedjor kommer att skapas.

Våra äldre är vuxna individer som själva vet hur de vill bo och leva sina liv. Se deras efterfrågan och ­erbjud dem alternativ. En hållbar strategi bygger på att se seniorerna som kunder med goda resurser att investera i sina egna bostäder.

Petter Ahlström, ekon dr och grundare av Seniorvärldskonferensen

Debattartikeln om Sveriges äldreboom i SvD Debatt

Seniorvärldskonferensens nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter