Preera: ”Allt handlar om att skapa resultat och utveckling tillsammans” | Greatness PR

Preeras konsultfilosofi: ”Allt handlar om att skapa resultat och utveckling tillsammans”

Sara Farnebo, vd på Preera

Förändring börjar med människan. Det är Preeras managementfilosofi, en idé som är lika stark idag som när företaget grundades 1997. Här är människan i centrum – både i arbetet med kunderna och på Preeras kontor.

– Genom att kombinera ett syfte som skapar engagemang och stolthet med hög grad av påverkansmöjlighet, givande arbetsuppgifter och en stark teamkänsla, skapas en god ledningsstrategi. Det är en filosofi vi själva lever efter, här på Preera är det viktigt med delaktighet, att se och stötta varandra och att arbeta gemensamt för att nå våra uppsatta mål, säger Sara Farnebo, vd på Preera.

Managementkonsultföretaget Preera följer ledstjärnan att människans värde alltid kommer i första rummet. De hjälper organisationer att skapa kundnytta och lyckas med deras uppdrag, och vill samtidigt verka för demokrati, jämställdhet och att människors potential tas tillvara. Preeras arbetssätt utgår från en gedigen utvecklingsfilosofi med rötter i den skandinaviska traditionen och influenser från stora delar av världen. Att lägga vikt vid hur förändringsarbetet bedrivs är en central del i metodiken.

– Många organisationer är duktiga på att identifiera vad som behöver förändras och att sätta igång olika förändringsinitiativ, men missar helhetsperspektivet och att få med sig medarbetarna. Det läggs för liten vikt vid att skapa förståelse för förändringen vilket kan skapa oreda och förvirring och att människor får svårt att ta till sig det nya.

– Delaktighet skapar meningsfullhet, engagemang och ansvarstagande, och genom att få in det i företagskulturen byggs också en starkare organisation.

Stöttar och utmanar – men låter kunden styra

Preeras huvudsakliga målgrupp är chefer och att hjälpa dem hantera utmaningar som ligger inom ramen för deras uppdrag. Genom att arbeta i ett nära partnerskap med kunderna är Preera noga med att stötta och utmana, men inte ta över förändringsägarskapet. Konsulterna sitter ofta på plats hos kunden, men kunderna ser också ett stort värde i att ha arbetsmöten i Preeras lokaler.

– Vi upplever att ett uppdrag har lyckats när hela organisationen förvaltar vad de lärt sig efter projektets slut och när kunden har utvecklat förmågan att hantera utmaningar och leverera utifrån sitt uppdrag. Kunderna ger ofta positiv återkoppling för vårt personliga engagemang och vår förmåga att hjälpa dem att utvecklas, det ger extra kraft att arbeta ännu hårdare. När kunderna är glada är vi glada.

Att leva som man lär

Preera startade strax före millennieskiftet med en idé – att förändra managementkonsultbranschen. En bransch som länge varit, och fortfarande är, övervägande dominerad av män.

– Jämställdhet inom branschen har varit en av våra viktiga frågor från starten, Preera har sedan många år haft en jämn fördelning mellan män och kvinnor, både i konsult- och ledningsgruppen. Det ska också vara möjligt att kombinera jobbet med privatliv. Jag har själv varit föräldraledig tre gånger sedan jag började på Preera.

På Preeras kontor vid Järntorget i Göteborg är det ljust och ombonat och det hänger konst på väggarna. Det finns gott om olika typer av miljöer att arbeta på, antingen enskilt eller i grupp. Det finns soffgrupper, ståbord och flera platser att äta sin medhavda lunch på. Rummen avskiljs med hyllmeter av böcker. Stora öppna ytor och flera mötesrum talar om en arbetsplats där man enkelt umgås.

– Vi jobbar som ett team och stöttar varandra. Det gäller både i projekt med kunder och i det egna utvecklingsarbetet. Här har vi kompetensnoder, där våra medarbetare inom olika specialistområden samlas för att utbyta erfarenheter och dela aktuell kunskap. Kollegialt lärande är viktigt för oss, genom att lära av varandra kan vi också bättre förstå kundernas utmaningar. Vi skapar också en roligare arbetsplats.

Passionen blev en studie

Människans värde, och att förstå och uppmärksamma människors olika behov och drivkrafter, har alltid varit centralt i Preeras verksamhet, det är också ett frö som växt genom åren. 2009 initierade Preera Sverigestudien tillsammans med AB Volvo och SKL, som varje år kartlägger vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar svenska arbetsplatser, kommuner och samhället i stort.

– Sverigestudien är vi väldigt stolta över, innehållet är aktuellt och bidrar till dialog om viktiga frågor som rör människors vardag och framtid. Det är spännande att se hur organisationer nyttjar resultaten av studien i sitt arbete.

Idag arbetar cirka 30 managementkonsulter på kontoren i Göteborg och Stockholm. Kunderna är främst inom offentlig sektor såsom Göteborgs Stad med dess förvaltningar och bolag, Kungsbacka kommun, Haninge kommun, Kustbevakningen och Pensionsmyndigheten, men även privata verksamheter som SKF och Din Bil.

– Visionen är att fortsätta växa och hjälpa organisationer bli mer långsiktigt framgångsrika. Vi har en tro på något bättre – ett bättre samhälle och en bättre framtid. Det är en förändring Preera vill vara delaktiga i att skapa.

Preeras nyhetsrum

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström
070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck
070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson
073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Relaterade kundnyheter