Fem bra sätt att stärka företagets varumärke - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

Fem bra sätt att stärka företagets varumärke

Vissa varumärken fastnar och etsar sig fast i vårt medvetande medan andra snabbt glöms bort. Ibland skapar varumärken positiva associationer som igenkänning och trygghet. Ofta är det de stora etablerade företagen som vi först tänker på, men även för mindre företag har varumärket en avgörande betydelse.

Ett framgångsrikt varumärke byggs inte över en natt, utan kräver noggrann planering och långsiktigt arbete. Faktum är att mycket av varumärkets styrka sitter i organisationen och företagets identitet. Det räcker inte med tjat, utan varumärket måste genomsyra verksamheten för att få effekt. Här kommer fem bra sätt att arbeta på för att stärka företagets varumärke.

1. Ha koll på målgruppen

För en välfungerande företagskommunikation behöver man lära känna sin målgrupp. En bra start är att göra en grundlig kartläggning av vilka som kan tänkas vara intresserade av produkten eller tjänsten. Försök sedan avgränsa målgruppen, det gör att man lättare kan se mönster kring varför just den gruppen är utmärker sig.

När man sedan skapat sig en bild av vilka personer eller marknadssegment som utgör grunden för ens målgrupp kan man därefter titta på potentiella köpare. Se till att försöka hitta argument som gör att dessa köpare ska välja er framför konkurrenterna. Finns det något som gör att just ni särskiljer er på marknaden kan detta vara bra att utgå från. Att göra en målgruppsanalys med jämna mellanrum är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om hur målgruppen utvecklas över tid.

2. Skapa engagemang bland medarbetare

En viktig grund för att stärka varumärket är att samtliga på företaget jobbar mot samma gemensamma mål. Alla som arbetar på företaget är ambassadörer för hur varumärket framställs utanför verksamhetens väggar. Se därför till att hålla en kontinuerlig dialog inom företaget, då den internkommunikationen är viktig för att påminna medarbetarna om vad varumärket står för och vad det ska förmedla till omvärlden.

3. Försök väcka känslor

För mindre företag kan denna punkt vara avgörande för om man lyckas sticka ut eller bli en i mängden bland alla konkurrenter. Vi människor må vilja vara rationella i många lägen, men valen styrs i högre grad våra känslor. Vissa företag har lyxen att ha funnits i många år och har genom historien byggt starka känslor hos konsumenter. Oavsett om det handlar om ett nystartat företag är det alltid bra att förmedla sin historia, men här krävs ibland lite mer ansträngning. Då kan det vara bra att hitta på något unikt. En annorlunda webbsida eller en kampanj som får människor att höja på ögonbrynen behöver inte alltid vara rätt taktik, men att väcka känslor ska heller inte underskattas.

4. Enhetlig företagskommunikation

All form av kommunikation skapar ett intryck hos mottagaren. Även här är det viktigt att hålla en tydlig och gemensam linje kring företagets identitet och hur den förmedlas. Det kan vara att förhålla sig till en viss grafisk profil, teckensnitt eller tonalitet som når målgruppen. Syftet är att varumärket ska skapa igenkänning, det kan därför lätt bli rörigt om kommunikationen skiljer sig mellan de olika kanalerna. Tipset här är att inte slarva med i att ta fram en gemensam profil, i slutändan kan detta avgöra om personen kommer ihåg företaget eller inte.

5. Satsa på en varumärkesstrategi

Vad kunder och omvärlden säger och tänker om företaget påverkas i sin tur av vad företaget själva säger och gör. Varumärkesstrategi handlar därför om hur företaget ska uppfattas, imagen, och hur vägen dit ska utformas för att uppnå önskad image. Det är ett viktigt verktyg för att lyckas med marknadskommunikationen.

En varumärkesstrategi är ett karbonpapper på affärsstrategin och tar hänsyn till allt som berör verksamheten, såsom företagets affärsidé, affärsmodell, syfte, värderingar, framtidsvision, målgrupp, konkurrens, identitet, tonalitet, positionering, kanaler och var varumärket ska närvara eller synas. Att skriva ner en enklare kommunikationskarta kan vara ett bra första steg att lyckas med varumärkesbaserad kommunikation, om steget att göra en hel strategi är för stort. Effekten blir att företaget blir tydligare för omvärlden och bygger sin image i rätt målgrupper.

 

Vill du ha hjälp med varumärkesstrategi och att bygga ert varumärke?

Kom igång med ert kommunikationsarbete, bygg varumärket till önskvärd image och öka er varumärkeskännedom.

Ta kontakt

Boka en tid för ett introducerande möte i vår bokningskalender eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Generella frågor

Fredrik Lagerström

070 649 68 55
fredrik.lagerstrom@greatness.se

Nya uppdrag

Magnus Sjöbäck

070 445 15 99
magnus.sjoback@greatness.se

Presskontakt

Edwin Eriksson

073 975 79 19
edwin.eriksson@greatness.se

Fler nyheter