Great Talk - Greatness | PR-byrå i Göteborg och Stockholm

greatness_symbol_rgb

Great Talk

Great Talk™ är en metod som tar tillvara den expertis som alla deltagare i rummet sitter på. Metoden bygger på dialog och tillvaratagande. Alla har idéer och insikter om en utmaning som är konkret och relevant för flera aktörer och aktuell. Målet med Great Talk™ är att idéerna följs upp så att de kan leda till nya insikter, nya relationer och nya affärer.

Så här kommer ni igång: Ring 010-209 40 10 eller maila vd Magnus Sjöbäck på magnus.sjoback@greatness.se